Fast ejendom

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Den studerende skal opnå grundig, grundlæggende viden om fast ejendoms retsforhold, herunder som almindelig og speciel obligationsret, og regulering af rådigheden over fast ejendom. Behandling af handelspraksis, konflikttyper og private og offentligretlige rådighedsbegrænsninger

Læringsmål

Viden

 • Den retlige regulering af ejendomsoverdragelse, herunder i forholdet mellem aftalens parter, og disses forhold til formidlere, rådgiver, ejerskifteforsikringsselskab og bygningssagkyndige
 • Den retlige regulering af rådigheden over fast ejendom, herunder anvendelse, miljø, forurening, planer, naturbeskyttelse, byggeri, servitutter, ekspropriation og hævd
 • Ejendomsdannelsen, herunder matrikelvæsnet, udstykning mv.
 • Erhvervelsesbetingelserne
 • Retsområdets terminologi, herunder ejendomsbegreber, mangelsbegreber og forureningsbegreber

Færdigheder

 • Redegøre for den retlige regulering af fast ejendoms overdragelse og anvendelse
 • Analysere reglernes indhold og argumentere for valg af retskilde
 • Kvalificere grundlaget for regeldannelsen, herunder samspillet mellem uskrevne privatretlige regler og skrevne retsregler i offentligretlig regulering
 • Identificere materielle (og udvalgte processuelle) spørgsmål
 • Afgøre de retlige konsekvenser af tilsidesættelse af reguleringen
 • Redegøre for private og offentlige håndhævelsesmuligheder
 • Afgøre og vurdere retlige spørgsmål vedrørende fast ejendom

Kompetencer

 • Kyndigt formidle forskningsbaseret viden og demonstrere færdigheder omtalt ovenfor under anvendelse af en præcis terminologi over for såvel retskyndige inden for området og over for andre
 • Redegøre for den praktiske udøvelse af reglerne for fast ejendoms overdragelse og anvendelse
 • Identificere og formulere videnskabelige problemstillinger inden for dansk privatretlig og offentligretlig regulering af fast ejendoms omsætning og anvendelse samt på et videnskabeligt grundlag opstille løsninger herpå

Undervisningsform

 • Forelæsninger

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • ECTS-deklaration:
Forelæsning60
Undervisningsforberedelse185
Eksamensforberedelse25
I alt270

 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFast ejendom
Prøveform
Mundtlig
20 minutters eksamen
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Faget er samlæst med specialiseringsmodulet Fast ejendom, 9. semester

Fakta om modulet

Engelsk titelReal Estate Law
ModulkodeKA-JU-13-2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!

 • Carsten Munk-Hansen: Fast ejendom l, Overdragelsen, seneste udgave
 • Carsten Munk-Hansen: Fast ejendom ll, Bolighandlen, seneste udgave
 • Carsten Munk-Hansen: Fast ejendom lll, Ejerbeføjelsen, seneste udgave