Retsøkonomi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Faget giver de studerende en god solid forståelse af den økonomiske tilgang til juraen, illustreret ved forskellige (af de studerende) kendte juridiske fagområder. Derved vil kurset give de studerende en bred forståelse af, hvordan jura kan eller ikke kan udvikle sig baseret på økonomiske ræsonnementer, og hvad det betyder for nuværende lovgivningsmæssige og juridiske beslutninger.

Undervisningen trækker på ekspertise inden for både jura og økonomi og en række specialister inden for deres respektive områder. Der er således en tværfaglig tilgang til læring, dog primært økonomisk, som afspejler fagets karakter.

Kurset er sat op med en række introduktionslektioner til jura og økonomi som metodisk tilgang efterfulgt af en række fagspecifikke lektioner (f.eks. i ”Selskabsret”, ”Aftaleret”, ”IP”). Disse lektioner har til formål at demonstrere anvendelsen af ​​lovgivning og økonomi på dette specifikke område. Inden for aftaleretten kan dette illustreres med spørgsmålene. ”Hvorfor har vi aftaler”? ”Kan kontraktbrud være "effektivt" ud fra et økonomisk perspektiv”? Osv.

Læringsmål

Viden

 • Forståelse af law and economics som metode
 • Forstå økonomiens relevans og anvendelse på juraen (særligt inden for de udvalgte områder)

Færdigheder

 • Mestre analytiske færdigheder ift.:
  • Redegørelse for og anvendelse af fagets begreber og terminologi
  • Identifikation af juridiske og økonomiske problemstillinger (i fællesskab), som knytter sig til faget
  • Analyse og korrekt forståelse af de relevante kilder i forbindelse med diskussion af fagets videnskabelige problemstillinger, herunder fagets teori, lovbestemmelser og afgørende retspraksis

Kompetencer

Ved afslutningen af ​​kurset skal de studerende kunne:

 • Identificere grundlæggende spørgsmål og principper vedrørende brugen af ​​økonomi i jura, hvilket er nyttigt for en uafhængig undersøgelse af begge emner, herunder årsagerne til, hvorfor denne tilgang bruges, og hvad de vigtigste metodiske overvejelser er;
 • Forstå hvorfor dette er en udviklende tilgang, og hvad dens relative styrker og/eller svagheder kan være, især med henvisning til forskellige emner og praktiske aspekter og casestudier;
 • Illustrere nytten og/eller begrænsningerne af denne tværfaglige tilgang med abstrakte og konkrete eksempler fra de omfattede fagområder;
 • Analysere, hvordan denne tilgang kan være nyttig til at vurdere andre retsområder eller beslægtede emner, såsom i erhvervslivet, og i forhold til virkemåden og effektiviteten af ​​dominerende lovskabende samfund såsom EU;
 • Formulere en klar og kortfattet problemformulering inden for et emne relateret til økonomisk analyse af jura og anvende L&E som en integreret metodisk tilgang ved vurdering af det valgte emne

Undervisningsform

Forelæsning kombineret med workshops.

Det forventes, at man møder fysisk frem til undervisningen med henblik på deltagelse i gruppe – og projektarbejde.

 

Omfang og forventet arbejdsindsats

270 timer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnRetsøkonomi
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Aflevering af mini-projekt.
Eksamen af 20 minutters varighed x antal studerende.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLaw and Economics
ModulkodeKA-EJ-23-S59
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.merc. (jur.)
StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Den præcise angivelse af pensum fremgår af lektionsoversigten i faget. 

OBS: Litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!

 • Cooter and Ulen: Law ad econmics – 6th edition (ligger frit tilgængeligt på nettet)
 • Artikler (uploades på Moodle)