Erhvervserstatningsret

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

 • Er at give den studerende mulighed for supplerende faglighed der kan indgå i en selvvalgt uddannelsesmæssige og dermed erhvervsmæssige profil

 

Læringsmål

Viden

 • Culpareglens udvikling i den moderne erstatningsret
 • Det objektive ansvar og forsikringers betydning for erstatningsretten
 • Sondringen mellem kontrakts- og deliktsansvar
 • Professionsansvar generelt
 • Advokatansvar
 • Ejendomsmægleransvar
 • Revisoransvar
 • Pengeinstitutters ansvar
 • Bestyrelsesansvar
 • Produktansvar generelt
 • Sondringen mellem mangelsansvar og produktansvar
 • Ansvarsbegrænsninger i forhold til produktansvaret
 • Mellemhandlerhæftelse for produktskader
 • Systemskader og udviklingsskader
 • Offentlige myndigheders erstatningsansvar

Færdigheder

 • Redegøre for indholdet af og forholdet mellem erstatningsreglerne i og uden for kontrakt generelt
 • Identificere relevante erstatningsretlige problemer og retlige argumenter ud fra et komplekst materiale
 • Identificere konkrete problemstillinger i en erstatningsretlig sammenhæng på en måde, der viser overblik og indsigt
 • Analysere komplekse erstatningsretlige problemstillinger i lyset af sondringen mellem kontraktansvar og deliktansvar
 • Argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger og foretage en kritisk afvejning af de retlige argumenter
 • Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

Kompetencer

 • Kunne identificere og formulere videnskabelige problemstillinger inden for det danske retsområde
 • På et videnskabeligt grundlag at kunne opstille nye løsninger, vælge relevante løsninger og begrunde valget
 • Kunne formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger inden for erhvervserstatningsretten med både fagfæller, ikke-specialister, samarbejdspartnere og brugere i et korrekt sprog

Undervisningsform

 • Forelæsninger

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnErhvervserstatningsret
Prøveform
Mundtlig
20 minutters eksamen
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCommercial Tort Law
ModulkodeKA-EJ-20-S9
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.merc. (jur.)
StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!
Den præcise angivelse af pensum fremgår af lektionsoversigten i faget

 • Vibe Ulfbeck: Erstatningsretlige grænseområder, seneste udg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag
 • Materialesamling