Masterclass: Juridisk formidling og publicering

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

En masterclass er undervisning på højt niveau, hvor der stilles store krav til den studerendes forberedelse og deltagelse. Denne masterclass bygger fagligt oven på obligatoriske og specialiseringsfag på ba.jur.-, cand.jur.-, ha-jur. og cand.merc.jur.-uddannelserne og stiller krav om stærke faglige kompetencer inden for det/de udvalgte faglige emner, som den studerende skal beskæftige sig med på modulet. Den studerende forudsættes tillige at have stærke juridiske metodemæssige kompetencer og stærke sproglige (dansk og/eller engelsk) kompetencer.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kurset udbydes som en masterclass. Der kan max. optages 16 studerende på faget pr. semester. De studerende udvælges på baggrund af ansøgning, som indeholder faglig baggrund, motivation, prioriteret liste med min. 2 ønsker til juridiske områder, som den studerende ønsker at arbejde med, samt forventninger til kurset.

I forbindelse med optagelse tages under alle omstændigheder forbehold for, at de ønskede juridiske områder ligger inden for områder, hvor Aalborg Universitet kan tilbyde vejledning.

Den studerende skal med baggrund i anvendelsen af den almindelige juridiske metode og forudgående erhvervet faglig viden opnå indblik i forsknings- og formidlingsprocessen inden for det juridiske område og herunder blive i stand til at tilrettelægge og gennemføre relevant videnskabelig research, at organisere og strukturere en skriveproces, at foretage begrundet valg af medie for publicering af en professionel faglig artikel om et juridisk emne og at indgå i dialogen med et udvalgt emne om processen frem mod publicering af artiklen.

Forløbet tilrettelægges efter PBL-principper, og den studerende skal udarbejde et kortere notat med beskrivelse af og refleksioner over processens forskellige faser.

Den studerende kan arbejde individuelt eller i en gruppe med max. 2 medlemmer.

Forløbet består af 5 workshops (digital og/eller fysisk fremmøde, klyngevejledning samt vejledning fra en videnskabeligt ansat mentor udvalgt af Juridisk Institut ved Aalborg Universitet.

 

Læringsmål

Viden

Den studerende skal bygge videre på eksisterende viden om juridisk metode og faglige juridiske temaer fra studiet og hertil opnå viden om:

 • Metoder i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdsprocessen
 • Sproglige, formidlingsmæssige og etiske aspekter af juridisk publicering
 • Indsamling, behandling og kritisk vurdering af juridiske kilder og andet materiale
 • Juridiske medier og publiceringsstrategi
 • Egne stærke og svage sider i forbindelse med juridisk publicering

Færdigheder

Den studerende skal bygge videre på allerede opnåede færdigheder inden for skriftligt arbejde med juridiske problemstillinger, og skal i tillæg hertil i en praktisk og reel publikationsmæssig sammenhæng opnå avancerede færdigheder i selvstændigt at:

 • Søge, behandle og strukturere juridiske kilder og materialer
 • Vurdere kvaliteten af juridiske kilder og materialer i en videnskabelig og publiceringsmæssig kontekst
 • Selvstændigt tilrettelægge, evaluere, følge op på og lede processen med frembringelse af publiceringsegnet artikel
 • Foretage analyse af målgruppe og udarbejde artiklen i overensstemmelse hermed

Kompetencer

Den studerende skal bygge videre på kompetencer opnået på cand.jur. eller cand.merc.jur.-uddannelsen og i tillæg hertil kunne:

 • Lede og reflektere over processen med frembringelse af publiceringsegnet artikel om et relevant juridisk emne
 • Evaluere og følge op på den faglige og sproglige kvalitet af artiklen
 • Selvstændigt etablere kontakt til og samarbejde med mediet, hvori artiklen skal publiceres
 • Formulere en begrundet personlig målsætning for så vidt angår fremtidig juridisk publicering

Undervisningsform

 • 5 workshops (digitale og/eller fysiske)
 • Klyngevejledning
 • Individuel vejledning fra videnskabeligt ansat mentor ansat af Juridisk Institut
 • Feedback på dele af artiklen

Omfang og forventet arbejdsindsats

          270 timer

 • 40 timer forberedelse af og deltagelse i workshops samt klyngevejledning
 • 5 timer individuel vejledning
 • 225 timer forberedelse og selvstændigt arbejde

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMasterclass: Juridisk formidling og publicering
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Der skal udarbejdes og sammen med artiklen/projektet uploades et kort (max. 1 side) procesnotat med egne refleksioner over arbejdsprocessen og egen læring.

Eksamen er mundtlig uden forberedelsestid. Bedømmelsen sker efter en helhedsvurdering af artiklen, den mundtlige fremlæggelse i forbindelse hermed og artiklens egnethed i forhold til publicering. I bedømmelsen indgår tillige notatet med beskrivelse af og refleksioner over arbejdsprocessen.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
Artiklen må medbringes til den mundtlige eksamen. Der må være understregninger og enkelte notater i stikordsform i margin. Der må i øvrigt medbringes max. 1 ark med noter i stikordsform.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMasterclass: Legal Dessimination and Publication
ModulkodeKA-EJ-20-S50
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.merc. (jur.)
StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet