Data-drevne forretningsmodeller – informationsteknologi, databeskyttelsesret og markedsføringsret

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Grundlæggende forståelse for EU-ret og markedsføringsret svarende til obligatoriske fag på jurauddannelserne ved Aalborg Universitet. Valgfag inden for forbrugerret, it- og internetret samt persondataret er en fordel, men ikke en forudsætning.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Med dette kursus får den studerende en indgående it-retlig forståelse og et væsentligt indblik i samspillet mellem teknologi, marked og samfund i en erhvervs- og EU-retlig kontekst. Der fokuseres på juridisk forståelse og formidling samt compliance når retstilstanden er uklar. Der lægges stor vægt på at træne analytiske færdigheder, der også forbereder den studerende til specialeskrivning og juridisk forskning.

Læringsmål

Viden

 • Retskilder inden for databeskyttelsesret og markedsføringsret
 • EU grundrettigheder af relevans for markedsretten
 • Markedets funktion og aktørernes roller
 • Karakteristika ved data-drevne forretningsmodeller
 • Principper inden for adfærdsforskning og teknologidesign

Færdigheder

 • Redegøre for gældende ret inden for databeskyttelsesret og markedsføringsret
 • Redegøre for samspillet mellem markedsføringsret og databeskyttelsesret i forbindelse med data-drevne forretningsmodeller
 • Identificere og analysere juridiske problemer på baggrund af relevante retskilder
 • Redegøre for samfundsmæssige og markedsrelaterede aspekter af data-drevne forretningsmodeller
 • Inddrage retspolitiske og retsøkonomiske argumenter i den juridiske fortolkning

Kompetencer

 • Identificere og kvalificere problemstillinger inden for fagområderne
 • Udlede generelle principper af sekundær lovgivning og retspraksis
 • Anvende EU-grundrettighederne i markedsretlige analyser
 • Håndtere juridiske udfordringer når retstilstanden er usikker
 • Formulere sig klart og velstruktureret på skrift og i tale

Undervisningsform

 • Kurset udbydes som en masterclass for op til 16 studerende, der udvælges på baggrund af ansøgning. Forberedelse til og aktiv deltagelse i undervisning er en forudsætning for optimalt læringsresultatet.
 • Undervisningen gennemføres over to intensive undervisningsgange à tre dage (i alt 32 lektioner). Forud for hver undervisningsgang udarbejdes en obligatorisk, skriftligt opgave, som præsenteres, diskuteres og evalueres i plenum. Der afholdes et introduktionsmøde ved semesterstart. Kursets skriftlige arbejder kan danne grundlag for kandidatspeciale, og kursusdeltagere har fortrinsret til klyngevejledning i forårssemesteret inden for kursets fagområde.
 • Undervisningen foregår på dansk, men litteratur og retskilder er primært på engelsk for også at skabe fortrolighed med engelsk terminologi.

 

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Aflevering af de to obligatoriske opgaver samt synopsis er en forudsætning for deltagelse i eksamen.

Prøver

Prøvens navnData-drevne forretningsmodeller – informationsteknologi, databeskyttelsesret og markedsføringsret
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Mundtlig gruppeeksamen på baggrund af synopsis
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
Synopsis må medbringes
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

 • Modulet er samlæst med Jura 8. semester

Fakta om modulet

Engelsk titelData-Driven Business Models – Information Technology, Data Protection Law and Marketing Law
ModulkodeKA-EJ-20-S49
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.merc. (jur.)
StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

       Foreløbig litteratur
Den præcise angivelse af pensum fremgår af lektionsoversigten i faget

 • Jan Trzaskowski, Your Privacy Is important to Us! – data-driven business models, privacy and unfair competition law (Ex Tuto 2021) samt videnskabelige artikler og EU-domme mv.