Socialforvaltningsret

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

 • Er at give den studerende mulighed for supplerende faglighed der kan indgå i en selvvalgt uddannelsesmæssige og dermed erhvervsmæssige profil

Læringsmål

Viden

 • Det sociale områdes retskilder, nationalt og internationalt
 • Socialrettens systematik, hovedprincipper og grundlæggende begreber
 • Myndighedsstruktur, organisering og styring
 • De særlige socialretlige sagsbehandlingsregler
 • Socialrettens regulering på udvalgte områder indenfor forsørgelse og beskæftigelse, børn og unge og serviceforanstaltninger for ældre og handicappede

Færdigheder

 • Redegøre for socialrettens systematik, hovedprincipper og grundlæggende begreber.
 • Redegøre for de sociale myndigheders struktur og de særlige forhold vedrørende prøvelse af socialretlige afgørelser
 • Analysere reglernes indhold og argumentere for valg af retskilde
 • Identificere og afgøre processuelle og materielle spørgsmål
 • Redegøre for de retlige rammer for administrativ praksis i sociale sager
 • Redegøre for de retlige konsekvenser af en lovovertrædelse, og redegøre for håndhævelse

Kompetencer

 • Kunne identificere og kvalificere konkrete socialretlige problemstillinger, argumentere for mulige løsninger og angive en konklusion
 • Kunne identificere og formulere videnskabelige problemstillinger inden for udvalgte områder af socialretten
 • Kunne formidle viden og diskutere retlige problemstillinger inden for det sociale område
 • Kunne formidle retlige vurderinger klart og velstruktureret

Undervisningsform

 • Forelæsninger

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSocialforvaltningsret
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
20 minutter pr. studerende x antal i gruppen
ECTS10
Tilladte hjælpemidlerSelve projektet
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSocial Law
ModulkodeKA-EJ-20-S43
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.merc. (jur.)
StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!

 • Materialesamling tilgængelig via Moodle
 • Jon Andersen: Socialforvaltningsret, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, seneste udgave