Virksomhedsoverdragelse

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

 • At give den studerende mulighed for supplerende faglighed der kan indgå i en selvvalgt uddannelsesmæssige og dermed erhvervsmæssige profil

Læringsmål

Viden

 • Virksomhedsoverdragelser, herunder intro, forløb, aktørerne og auktion
 • Overdragelsesmåder, herunder aktie, aktie alternativer (fusioner, joint ventures, delsalg og MBO) og overdragelse af insolvente/nødlidende virksomheder
 • Overdragelsesdokumenter, herunder fortrolighedsaftale/Non Disclosure Agreement, eksklusivitetsaftaler, hensigtserklæringer/Letter of intent, overdragelsesaftaler/Share Purchase Agreements og øvrige væsentlige aftaler
 • Strategiske overvejelser, herunder ledelsesmæssige begrundelser for køb, driftsmæssige aspekter og risiko og risikoafdækning
 • Implementering og organisationsformer.
 • Værdiansættelse
 • Regnskabsmæssige forhold
 • Mangler, herunder miljøforhold: mangler ctr. garantier, købers undersøgelse/due diligence, miljømæssig undersøgelse og planlov/miljølov.
 • Skattemæssige konsekvenser/problemstillinger, herunder værdiansættelse ctr. skattemyndighederne, ”løbende ydelser” som vederlag, beskatning af aktier ctr. aktiver, moms og tinglysnings- og registreringsafgift
 • Børsretlige aspekter, herunder optagelse/afnotering, pligtmæssige overtagelsestilbud og oplysningsforpligtelser
 • Konkurrenceretlige aspekter, herunder fusionskontrol (EU- og DK-regler)
 • Finansiering og tvistløsning, herunder egenkapital ctr. fremmedkapital (gearing) og finansieringskilder og ”Covernants”
 • Selvfinansiering
 • Persondataretlige aspekter

Færdigheder

 • Redegøre for fagets begreber og terminologi
 • Redegøre for de videnskabelige problemstillinger, som knytter sig til faget
 • Redegøre for de relevante retskilder, herunder fagets teori, lovbestemmelser og afgørende retspraksis
 • Anvende fagets begreber, terminologi og relevante retskilder i forbindelse med diskussion af fagets videnskabelige problemstillinger
 • Redegøre for gældende ret, og overordnet kunne forklare de økonomiske elementer i faget

Kompetencer

 • Formulere sig klart og velstruktureret med anvendelse af korrekt terminologi
 • Kunne redegøre for fakta og kvalificere indholdet af de juridiske problemstillinger, dette fakta giver anledning til inden for fagets område
 • Kunne redegøre for gældende teori, reglernes indhold og gældende ret, og anvende juridisk metode på såvel konkrete spørgsmål og teoretiske problemstillinger inden for fagets område og fremkomme med begrundede forslag til løsninger

Undervisningsform

 • Forelæsninger

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVirksomhedsoverdragelse
Prøveform
Mundtlig
20 minutter per studerende
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMergers and Acquisition
ModulkodeKA-EJ-20-S35
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.merc. (jur.)
StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!
Den præcise angivelse af pensum fremgår af lektionsoversigten i faget

 • Johannus Egholm Hansen og Christian Lundgren: Køb og salg af virksomheder, Nyt Juridisk Forlag, Seneste udgave.