EU-udbudsret

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

 • Målet er at give den studerende mulighed for supplerende faglighed der kan indgå i en selvvalgt uddannelsesmæssige og dermed erhvervsmæssige profil

Læringsmål

Viden

 • Udbudslovens formål og anvendelsesområde, herunder begreberne ”offentlig kontrakt, ordregiver, grundlæggende elementer, tærskelværdier og klar grænseoverskridende interesse”
 • Principperne om ligebehandling, proportionalitet og gennemsigtighed
 • Forhandlingsmuligheder og begrænsninger
 • Udelukkelse og udvælgelse / prækvalifikation af tilbudsgivere, herunder anvendelsen af ESPD (European Single Procurement Document)
 • Fremgangsmåden ved tildeling af kontrakter, herunder kriterier for tildeling, evalueringsmetode, angivelse af hvad der tillægges betydning ved tilbudsevalueringen og meddelelser om ordregivers beslutninger
 • Kontrakters gennemførelse, herunder ændringer og ophør
 • Ikke-økonomiske hensyn, herunder sociale hensyn og miljøhensyn
 • Aflysning af udbudsproceduren uden kontraktsindgåelse
 • Håndhævelse af udbudsreglerne og sanktionerne ved overtrædelse heraf

Færdigheder

 • Redegøre for fagets begreber, procedureregler og terminologi
 • Redegøre for de relevante retskilder, herunder fagets teori, lovbestemmelser og afgørende retspraksis, herunder navnlig afgørelser afsagt af EU-Domstolen og Klagenævnet for Udbud
 • Redegøre for de videnskabelige problemstillinger, som knytter sig til faget, anvende fagets begreber, terminologi og relevante retskilder i forbindelse med diskussion af fagets videnskabelige problemstillinger, og redegøre for gældende ret

Kompetencer

 • Formulere sig klart og velstruktureret med anvendelse af korrekt terminologi
 • Kunne redegøre for fakta og kvalificere indholdet af de juridiske problemstillinger, disse fakta giver anledning til inden for udbudsretten
 • Kunne redegøre for gældende teori, reglernes indhold og gældende ret, og anvende juridisk metode på såvel konkrete spørgsmål og teoretiske problemstillinger inden for udbudsretten og fremkomme med begrundede forslag til løsninger

Undervisningsform

 • Forelæsninger

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEU-udbudsret
Prøveform
Mundtlig
20 minutters eksamen
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelEU Public Procurement Law
ModulkodeKA-EJ-20-S33
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.merc. (jur.)
StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!
Den præcise angivelse af pensum fremgår af lektionsoversigten i faget

 • Sune Troels Poulsen, Peter Stig Jakobsen og Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg: EU-udbudsretten, seneste udg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2016