Entrepriseret

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

 • Formålet er at give den studerende mulighed for supplerende faglighed, der kan indgå i en selvvalgt uddannelsesmæssig og dermed erhvervsmæssig profil

Læringsmål

Viden

 • Aftaleindgåelse inden for byggeriet, herunder standardvilkårene AB18 og ABR18
 • Entrepriserettens og byggerettens samspil med tingsretten og den almindelige obligationsret
 • Samarbejdsformer ved byggeri mellem rådgivere, bygherrer og entreprenører og samspil i projekterings- og udførelsesfasen
 • Ansvarsnormer for entreprenører, rådgivere m.fl. og særlige hensyn i byggeriet, herunder fristforlængelse, dagbod, udbedringsret mv.
 • Problemerne i forbindelse med arbejdets udførelse, samvirkereglen, bygherrens ændringsret samt risikoen for problemer med jordbundsforhold.
 • Misligholdelsen af entrepriseaftalen, herunder forsinkelsesansvar, fristforlængelse, dagbodordning og ansvar i forbindelse med mangler ved arbejdets udførelse og anvendte materialer
 • Byggerettens begreber og terminologi.
 • De for byggeretten relevante retskilder, herunder lovbestemmelser, uskrevne retsregler og retlige afgørelser i voldgift og ved domstole

Færdigheder

 • Redegøre for entreprise- og byggerettens regulering under anvendelse af korrekte begreber og terminologi
 • Analysere og vurdere videnskabelige problemstillinger, der knytter sig til byggeriet og dets aktører, herunder rådgivere, bygherrer og entreprenører i byggeriets faser
 • Afgøre og vurdere retlige spørgsmål inden for entreprise- og byggeretten, herunder kunne identificere det retlige indhold af en tvist mellem to eller flere parter og beskrive denne i entrepriseretlig terminologi samt fremkomme med begrundet forslag til tvistens løsning ved brug af relevante retskilder

Kompetencer

 • Kunne identificere og formulere videnskabelige problemstillinger inden for dansk entreprise- og byggeret
 • På et videnskabeligt grundlag kunne opstille nye løsninger, vælge relevante løsninger og begrunde valget ved indgåelse af entrepriseaftaler og ved afgørelser af tvister
 • Kunne formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger inden for entreprise- og byggeretten med både fagfæller, ikke-specialister, samarbejdspartnere og brugere i et korrekt sprog
 • Kunne påtage sig professionelt ansvar

Undervisningsform

 • Forelæsninger

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEntrepriseret
Prøveform
Mundtlig
20 minutters eksamen
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelConstruction Law
ModulkodeKA-EJ-20-S1
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.merc. (jur.)
StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Den præcise angivelse af pensum fremgår af lektionsoversigten i faget

OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!

 • Torsten Iversen: Entrepriseretten, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, seneste udgave
 • Erik Hørlyck: Entrepriseret- AB 18, 2019 Djøf forlag