Kandidatspeciale

2024/2025

Forudsætninger for deltagelse i modulet

Det er en obligatorisk forudsætning, at alle øvrige moduler på uddannelsen er bestået forud for deltagelse i (start på) kandidatspecialet.

Studienævnet kan dispensere, hvis der foreligger usædvanlige forhold, og hvis Studienævnet samtidigt vurderer, at den studerende har de faglige forudsætninger for at kunne påbegynde kandidatspecialet.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

 • Kandidatspecialet må udarbejdes som et erhvervsøkonomisk eller juridisk speciale
 • Kandidatspecialet skal dokumentere færdigheder i at anvende videnskabelige teorier og metoder under arbejdet med et fagligt afgrænset emne inden for det faglige indhold i den samlede uddannelse
 • Den studerende skal i et skriftligt kandidatspeciale og en mundtlig projekteksamen demonstrere kendskab til og evne til selvstændigt at bruge fagets metoder, samt viden og kompetencer inden for det felt, den studerende vælger at undersøge
 • Et erhvervsøkonomisk eller juridisk kandidatspeciale er ikke et fag, og en række faglige krav til speciale følger af det valgte områdes fag

Læringsmål

Viden

 • Den studerende skal opnå viden om et udvalgt erhvervsøkonomisk eller juridisk fagområde. Metodevalget følger af formålet. En beskrivelse af kravene til specialet angår derfor navnligt form og formelle krav

Færdigheder

 • Selvstændigt at afgrænse, beskrive og analysere et erhvervsøkonomisk eller juridisk emne
 • Selvstændigt kunne igangsætte og gennemføre fagligt (og eventuelt tværfagligt) samarbejde og påtage sig ansvar herfor inden for rammerne af et større videnskabeligt projekt
 • Styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse og uforudsigelige og at kunne finde løsningsmodeller inden for rammerne af et større videnskabeligt projekt
 • Selvstændigt at kunne finde, anvende og prioritere kildemateriale under hensyn til det valgte erhvervsøkonomiske eller juridiske stofområdes karakter
 • Selvstændigt at kunne udarbejde en videnskabeligt funderet præsentation af erhvervsøkonomisk eller juridisk stof

Kompetencer

 • Afgrænse, strukturere og videnskabeligt begrundet at præsentere et fagområde i et præcist sprog med korrekt anvendelse af fagdisciplinens terminologi
 • Præsentere alt relevant kildemateriale i en logisk struktureret form og analysere og kritisk videnskabeligt vurdere værdien af de enkelte kilder samt grundlaget for at drage konklusioner
 • Reflektere over udenlandsk eller international betydning for området
 • Reflektere over det videnskabelige grundlag for løsninger eller nye løsninger på vidensområdets problemstillinger
 • Formidle forskningsbaseret viden, herunder vise kompetence til faglig dialog med såvel videnskabeligt kyndige, praktisk-fagligt udøvende og ikke-fagligt kyndige
 • Selvstændigt kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering inden for rammerne af et større videnskabeligt projekt

Undervisningsform

 • Vejledning
 • Gruppearbejde

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 810 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKandidatspeciale
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
30 minutters eksamen x antal i gruppen
ECTS30
Tilladte hjælpemidlerSpecialet må medbringes til eksamen
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Der henvises til Juridisk Instituts retningslinjer for kandidatspecialer

Fakta om modulet

Engelsk titelMaster Thesis
ModulkodeKA-EJ-20-4
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS30
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.merc. (jur.)
StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet