Socialret– Forsørgelse og Beskæftigelse

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

 • Er at give den studerende mulighed for supplerende faglighed der kan indgå i en selvvalgt uddannelsesmæssige og dermed erhvervsmæssige profil

Læringsmål

Viden

 • Det sociale områdes retskilder, nationalt og internationalt
 • Socialrettens systematik, hovedprincipper og grundlæggende begreber
 • Myndighedsstruktur, organisering og styring (herunder reguleringen af kommunernes rehabiliteringsteam og jobcentre)
 • Socialrettens regulering af forsørgelses- og beskæftigelsesområdet (herunder bl.a. reguleringen af sygedagpenge, kontanthjælp, revalidering, ledighedsydelse, ressourceforløb og førtidspension).
 • Virksomhedernes opgaver og samarbejde med kommunen i forbindelse med sygefravær
 • Ansættelse på særlige vilkår og støttet beskæftigelse (herunder bl.a. fleksjob og ansættelse med tilskud)
 • Offentlig og privat samspil på beskæftigelsesområdet
 • Sanktioner og tilbagebetaling af sociale ydelser

Færdigheder

 • Redegøre for reglerne vedrørende forsørgelse og beskæftigelse i socialretten
 • Redegøre for relevante retskilder, herunder fagets teori, lovbestemmelser, principper og relevant praksis
 • Redegøre for de videnskabelige problemstillinger, som knytter sig til faget
 • Kunne vurdere, analysere og rådgive om reglernes indhold samt konsekvenserne ved reglernes overtrædelse
 • Redegøre for de sociale myndigheders struktur og de særlige forhold vedrørende prøvelse af socialretlige afgørelser på forsørgelses- og beskæftigelsesområdet

Kompetencer

 • Formulere sig klart og velstruktureret med anvendelse af korrekt terminologi
 • Kunne redegøre for fakta og kvalificere indholdet af de juridiske problemstillinger, disse fakta giver anledning til inden for udbudsretten
 • Kunne redegøre for gældende teori, reglernes indhold og gældende ret
 • Anvende juridisk metode på såvel konkrete spørgsmål og teoretiske problemstillinger inden for udbudsretten og fremkomme med begrundede forslag til løsninger

Undervisningsform

 • Forelæsninger

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSocialret– Forsørgelse og Beskæftigelse
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Synopsis udarbejdes i grupper
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
Synopsis må medbringes
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

 • Modulet er samlæst med Jura 8. semester

Fakta om modulet

Engelsk titelSocial Law
ModulkodeKA-EJ-13-S38
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.merc. (jur.)
StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!

 • Socialret. Forsørgelse og beskæftigelse af Klausen, John; Schultz, Trine; Hielmcrone, von Nina/ Jurist- og Økonomforbundets Forlag, seneste udgave