Transfer Pricing i Multinationale Koncerner

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

 • At give de studerende viden om den skatteretlige anvendelse af transfer pricing for de mest anvendte typer af koncerninterne transaktioner og en praktisk forståelse af reglernes anvendelse set fra virksomheden, rådgiveren og skattemyndighedernes synsvinkel
 • Undervisningen er dialogbaseret, ligesom vi gennemgår cases om anvendelse af reglerne
 • Faget behandler den særlige hjemmel om armslængde vilkår, som regulerer samhandlen mellem interesseforbundne parter samt de korrektionsmuligheder, som skattemyndighederne kan bruge, når samhandlen ikke sker på markedsmæssige vilkår. Transfer pricing indgår i ca. 70 % af de internationale transaktioner, og er et højt prioriteret emne hos selskaber, SKAT, OECD og EU

Læringsmål

Viden

 • Relevante nationale og internationale bestemmelser indenfor transfer pricing
 • Anvendelse af relevante kapitler i OECD’s Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Administrations (”OECD’s TPG”)
 • Samspillet mellem OECD’s TPG og danske ret, herunder at SKAT kan foretage de indkomstændringer af koncerninterne transaktioner der er omtalt i OECD’s TPG 
 • Transfer pricing i relation til OECD’s projekt om ”Base Erosion and Profit Shifting”
 • Skatteplanlægning og skatteoptimering, herunder vide hvornår selskaberne har en korrekt eller forkert anvendelse af transfer pricing reglerne
 • Hvordan de koncerninterne transaktioner prisfastsættes, så dette afspejler vilkår og priser mellem uafhængige parter
 • De mest anvendte forretningsmodeller i multinationale koncerner
 • OECD’s forøgede krav til selskabernes transfer pricing-dokumentation, hvordan disse er implementeret i Danmark samt konsekvenser og bøder, hvis kravene ikke er opfyldt
 • Mulighederne for afhjælpning af økonomisk dobbeltbeskatning
 • Aftaler mellem lande og koncerner om den fremtidige koncerninterne prisfastsættelse

Færdigheder

 • Anvende de centrale begreber og terminologi indenfor transfer pricing
 • Forklare værdiansættelsen af de koncerninterne transaktioner, som serviceydelser, produktions- og salgsaktivitet samt betaling for immaterielle aktiver
 • Fastlægge og vurdere de relevante fakta i transaktioner mellem koncernselskaber
 • Vurdere om SKAT vil godkende de koncerninterne transaktioner
 • Kende de indholdsmæssige krav til TP-dokumentationer og interne aftaler 
 • Identificere problemstillingerne, samspillet og løsningsmuligheder ved økonomisk dobbeltbeskatning og i aftaler om den fremtidige koncerninterne prisfastsættelse

Kompetencer

 • Kunne løse transfer pricing-problemer med udgangspunkt i OECD’s TPG, som mere end 100 lande har tilsluttet sig, som fælles referenceramme om transfer pricing
 • Kunne anvende OECD’s TPG internationalt anerkendte begreber og metoder for, hvordan transfer pricing forhold håndteres for forskellige virksomhedstyper
 • Gennem en anvendelsesorienteret behandling af de mest centrale problemstillinger, opnå kompetencer i forhold til, at håndtere de udfordringer som større danske virksomheder har i forbindelse med deres koncerninterne transaktioner
 • Formulere sig klart og velstruktureret om transfer pricing forhold
 • Kunne argumentere, analysere og komme med anbefalinger til selskaberne, rådgiverne og skattemyndighederne i anvendelsen af transfer pricing reglerne

Undervisningsform

 • Forelæsninger

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTransfer Pricing i Multinationale Koncerner
Prøveform
Mundtlig
20 minutters eksamen
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

 • Modulet er samlæst med Erhvervsøkonomi-jura 8. semester

Fakta om modulet

Engelsk titelTransfer Pricing in Multinational Enterprises
ModulkodeKA-EJ-13-S30
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.merc. (jur.)
StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!
Den præcise angivelse af pensum fremgår af lektionsoversigten i faget

 • Udvalgte kapitler i OECD’s TPG (som OECD har offentliggjort i ny udgave i juli 2017)
 • Udvalgte afsnit i SKATs juridiske vejledning (som har cirkulærestatus og er bindende for SKATs ansatte. Den er på dansk og fortæller om SKATs anvendelse af OECD’s TPG)
 • Udvalgte afgørelser og artikler
 • BEK nr. 28/4/2016 om dokumentation af prisfastsættelse af kontrollerede transaktioner.
 • Bilag til selvangivelsen om kontrollerede transaktioner, jf. SKL § 3 B (”TP skemaet”).
 • Læseplaner bliver offentliggjort ca. 14 dage før de enkelte undervisningsgange