Køb og Salg af Virksomheder og Aktier

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

 • At give den studerende mulighed for supplerende faglighed der kan indgå i en selvvalgt uddannelsesmæssige og dermed erhvervsmæssige profil

Læringsmål

Viden

 • Køb og salg af virksomheder og processerne i en virksomhedsoverdragelse
 • Værdiansættelse af virksomheder med forskellige modeller og metoder
 • De væsentligste Corporate Finance teorier, der ligge bag de anvendte modeller
 • Virksomhedsstrategier, strategiudvikling og strategiers betydning for værdiansættelsen
 • Virksomheders basale regnskabsmæssige forhold.
 • Hvordan der foretages strategiske analyser af virksomheder
 • Hvordan der med dusinvis af value drivers kan foretages værdiskabelse og drifts- og værdioptimezing i virksomheder
 • Synergieffekter og hvordan de indgår i værdiansættelsen af virksomheder
 • Værdiansættelses- og strategi scenarieanalyser
 • Fordele og ulemper ved de forskellige værdiansættelsesmodeller og -metoder
 • Værdiansættelse af virksomheder til børsintroduktioner inkl. prospektet
 • Hvordan kursdannelsen på obligations- og aktiemarkederne genereres, og hvordan der kan tjenes og tabes penge på aktieinvesteringer
 • Hvordan overdragelses- og finansieringsmodeller anvendes ved virksomhedsoverdragelser

Færdigheder

 • Anvende fagets begreber, teorier og terminologi,
 • Analysere og vurdere de væsentligste forhold, der indgår i værdiansættelsen af virksomheder og aktier
 • Praktisk og teoretisk anvende værdiansættelsesmodeller og –metoder
 • Kunne redegøre for værdiskabelse og drifts- og værdioptimering
 • Kunne redegøre for de væsentligste ikke-juridiske elementer, der indgår i en virksomhedsoverdragelse
 • Kunne redegøre for de væsentligste fordele og ulemper ved de absolutte værdiansættelsesmodeller og ved de relative værdiansættelsesmetoder
 • Kunne vurdere og analysere, hvorfor der er forskelle mellem regnskabsmæssige værdier og markedsværdier og hvilke konsekvenser, det kan have, og kunne vurdere, hvordan kursdannelsen på aktiemarkedet genereres

Kompetencer

 • Anvende praktiske og teoretiske metoder inden for fagets hovedområder
 • Formulere sig klart og velstruktureret om virksomhedsoverdragelsesmæssige problemstillinger med anvendelse af korrekt terminologi
 • Kunne anvende og kombinere de lærte ikke-juridiske færdigheder med de rene juridiske forhold vedrørende virksomhedsoverdragelser
 • Kunne vurdere og analysere problemstillinger vedrørende virksomhedsoverdragelser i et større helhedsperspektiv, og med større sandsynlighed end før beståelse af eksamen at kvalificere sig til relevante jobs i virksomheder, der arbejder med virksomhedsoverdragelser

Undervisningsform

 • Forelæsninger

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKøb og Salg af Virksomheder og Aktier
Prøveform
Mundtlig
20 minutters eksamen
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

 • Modulet kan vælges af såvel Jura og Erhvervsøkonomi-jurastuderende
 • Dette modul fokuserer på alle de ikke-juridiske aspekter af virksomhedsoverdragelse. Specialiseringsfaget ”Virksomhedsoverdragelse” fokuserer på de juridiske aspekter af overdragelse (indgår i kataloget for specialiseringsfag for efteråret)

Fakta om modulet

Engelsk titelTrading of Company Assets – Valuation, Value Creation, and M & A
ModulkodeKA-EJ-13-S25
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.merc. (jur.)
StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!

 • Per Vestergaard Andersen: Værdiansættelse af virksomheder og aktier - Køb, salg, værdiskabelse, drifts- og værdioptimering seneste udgave,Jurist- og Økonomforbundets Forlag