Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Deltagelse kræver særlig ansøgning fra den studerende. Opslag herom sendes ud i forbindelse med valg af valgfag. Udvælgelsen sker ud fra en samlet vurdering af den studerendes interesse i faget, engelskkundskaber og karakterniveau. Ansøgningen skal indeholde én sides begrundelse for den studerendes ønske om optagelse, karakterudskrift og andet materiale den studerende måtte finde relevant.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

 • Er at give den studerende supplerende faglighed der kan indgå i en selvvalgt uddannelsesmæssig og dermed er erhvervsmæssig profil

Læringsmål

Viden

 • Internationale køberet
 • International voldgift og de institutionelle regler herom
 • Juridisk engelsk på højt niveau.
 • Aftalefortolkning
 • Udarbejdelse af processkrifter

Færdigheder

 • At definere og strukturere et juridisk problem og løsningen herpå i forbindelse med gennemgang og besvarelse af fiktivt sagsmateriale samt efterfølgende udarbejdelse af proces-skrifter
 • At identificere det retlige indhold af en tvist mellem to eller flere parter og beskrive denne i overensstemmelse hermed
 • At argumentere ud fra en på forhånd given problemstilling
 • At procedere og mundtligt præsentere en argumentation

Kompetencer

 • Anvende reglerne inden for international køberet samt voldgift og generel aftalefortolkning
 • Præsentere et juridisk synspunkt og argumentere klart og velstruktureret på engelsk
 • Kvalificere og relatere juridiske problemstillinger samt konsekvenserne ved reglernes overtrædelse

Undervisningsform

 • Forelæsninger
 • Gruppe
 • Oplæg

Eksamen

Prøver

Prøvens navnWillem C. Vis International Commercial Arbitration Moot
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
20 minutters eksamen afholdes på engelsk
ECTS20
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
Det udarbejdede processkrift
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Procedurekonkurrencen giver studerende en enestående mulighed for at erhverve sig erfaring med at procedere foran et dommerpanel samt at udarbejde processkrifter. Studerende der udvælges til konkurrencen repræsenterer Aalborg Universitet i verdens største procedurekonkurrence mod mere end 300 andre universiteter. Forløbet er unikt ved at de studerende indgår i et langstrakt og individuelt tilrettelagt læringsforløb hvorved faglig dygtighed om international kontraktsret og voldgift opnås sammen med personlige færdigheder af relevans for advokatbranchen. Studerende får lejlighed til at øve procedurefærdigheder under øvelsesrunder i udlandet (pre moots) men garanteres ikke en plads ved finalerne i Wien. De studerende der procederer ved finalerne i Wien har mulighed for at opnå personlig udmærkelse.

Undervisningen er i henhold til studieordningen placeret på uddannelsens 9. semester, men undervisningen strækker sig ind i 10. semester. Som et led i undervisningen, skal den studerende søge fondsmidler, udarbejde to processkrifter på engelsk samt forberede og afholde mundtlig procedure. Da den mundtlige procedure afholdes i ugen op til påske i Wien, strækker faget sig fra september og til ca. 14 dage efter påsken i det efterfølgende semester, hvor der afholdes mundtlig eksamen. Der kræves en betydelig arbejdsindsats af deltagerne blandt andet i form af egen forberedelsestid og deltagelse i procedure, herunder rejseaktivitet.

Fakta om modulet

Engelsk titelWillem C. Vis International Commercial Arbitration Moot
ModulkodeKA-EJ-13-S15
ModultypeKursus
Varighed2 semestre
SemesterEfterår og Forår
ECTS20
UndervisningssprogEngelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.merc. (jur.)
StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

 • CISG, 1980
 • UNIDROIT Principles
 • Relevante institutionelle voldgiftsregler
 • UNCITRAL Model Arbitration Law
 • The Problem with clarifications, corrections and procedural orders
 • Processkrift for Claimant udarbejdet af de studerende på faget
 • Processkrift for Respondent udarbejdet af de studerende på faget