Selskabsskatteret

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Den studerende skal opnå kompetencer til løsning af komplicerede selskabsskatteretlige problemstillinger, hvad enten de vedrører nationale eller internationale forhold. Den studerende skal således kunne identificere, analysere og løse selskabsskatteretlige problemstillinger. Det tilsigtes, at den studerende tilegner sig viden om national selskabsbeskatning, herunder indkomstopgørelse og skatteberegning i selskaber. Desuden skal den studerende kunne anvende den internationale skatterets tre dimensioner: dansk udlandsskatteret, dobbeltbeskatningsoverenskomstret og EU-skatteret.

National selskabsbeskatning, herunder stiftelse, indkomstopgørelse, skatteberegning og opløsning. Omstrukturering af selskaber, Principper i den internationale skatteret, globalindkomstprincip/territorialprincip, lempelse af dobbeltbeskatning, ubegrænset/begrænset skattepligt, international skatteflugt, flytning af selskabers hjemsted til udlandet, misbrug af dobbeltbeskatningsoverenskomst, danske og internationale værnsregler, EU-skatteret.

Læringsmål

Viden

 • Selskabsskatteretlige begreber og terminologi
 • National og international selskabsskatteret
 • Begrænset/ubegrænset skattepligt
 • Globalindkomstprincippet/territorialprincippet
 • Sambeskatning
 • Dobbeltbeskatningsoverenskomster
 • Værnsregler
 • EU-skatteret

Færdigheder

 • Identificere relevante selskabsskatteretlige problemstillinger
 • Redegøre for selskabsskatteretlige regler
 • Analysere reglers indhold og argumentere for valg af retskilde
 • Anvende skattelovgivningens bestemmelser korrekt
 • Formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller til både fagfæller og ikke-specialister
 • Formulere og formidle forskningsbaseret viden.

Kompetencer

 • Anvende juridisk metode på selskabsskatteretlige spørgsmål
 • Kvalificere og relatere selskabsskatteretlige problemstillinger i forhold til skattelovgivningens regler og principper
 • Formulere sig klart og argumentere kvalificeret om selskabsskatteretlige spørgsmål med anvendelse af korrekt terminologi
 • Vurdere og analysere reglers indhold
 • Kunne deducere juridiske løsninger på selskabsskatteretlige problemstillinger ved anvendelse af skattelovgivningen og andre relevante retskilder
 • Argumentere overbevisende for juridiske løsninger på de skatteretlige problemstillinger
 • Foretage vurderinger og træffe valg i en kompleks sammenhæng.

Undervisningsform

 • Forelæsninger  
 • Gruppearbejde med feedback

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSelskabsskatteret
Prøveform
Skriftlig
4 timers eksamen
ECTS10
Tilladte hjælpemidler• Tilladte hjælpemidler til skriftlig eksamen: Alle
• Internetadgang: Ingen
• Der må kun medbringes én elektronisk enhed til eksamen (fx én bærbar computer eller én tablet i alt)
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCorporate Tax Law
ModulkodeKA-EJ-13-1
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.merc. (jur.)
StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!

 • Aage Michelsen, Anders Nørgaard Laursen og Anja Svendgaard Dalgas: International skatteret, Karnov Group, seneste udgave
 • Aage Michelsen, Anders Nørgaard Laursen og Jane Bolander m.fl.: Lærebog om indkomstskat, kap. 28, 29, 31-33 + 34, seneste udgave