Præstationsmåling og incitamenter

2024/2025

Forudsætninger for deltagelse i modulet

Den studerende skal have bestået modulet Management Control Systems på uddannelsens 1. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med modulet er at give de studerende viden om økonomiske problemer, som er relateret til jobdesign og design af præstationsmålinger og incitamentssystemer i organisationer. Modulet avancerer de studerendes viden om ”management control” igennem diskussioner af præstationsmålesystemer, herunder designkriterier, designvalg, målfastlæggelse, evaluering af præstation og belønning, samt sociale normer relateret til præstationsincitamenter.

Modulet indeholder en række cases / øvelser / beregninger. Disse giver teoretisk indsigt i de data, der anvendes i ledelsesværktøjer såsom digitale præstationsmålingsteknologier, der bruges i styringen af organisationer.

Gennem modulet vil de studerende arbejde med de tal og beregninger, der indgår i digitaliserede processer og systemer, der er relateret til ledelse af organisationer, såsom dem, der blev introduceret i modulet "Accounting information systems" på 1. semester. Modulet vil således hjælpe de studerende med at forbedre deres generelle digitale kompetencer ved at sætte disse kompetencer fra 1. semester i relation til teoretisk viden indenfor præstationsmåling.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har viden om:

  • teorier og teoretiske begreber, der danner grundlag for modulets analyser.
  • centrale aspekter af modulernes teorier, problemstillinger og modeller og er i stand til at eksemplificere og forklare disse.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet har færdigheder i:

  • at analyse af problemer i forbindelse med skabelse af incitamenter i organisationer ved hjælp af teorier og modeller fra modulerne.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet har kompetencer til:

  • at komme med løsningsorienterede forslag til de forhold, der diskuteres, på baggrund af analyserne.
  • kritisk at reflektere over designløsninger foreslået på baggrund af teorier og modeller anvendt i modulet.

Undervisningsform

For information se § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPræstationsmåling og incitamenter
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Individuel eksamen.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPerformance Measurement and Incentives
ModulkodeKAØKS20229
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerKandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc.
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet