Management Control Systems

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med modulet er, at den studerende på et videregående niveau opnår viden, færdigheder og kompetencer til at diskutere og analysere centrale metoder, begreber, værktøjer og problemstillinger inden for management control systems.

Modulet vil indeholde en række aktiviteter - heruder cases/opgaver, hvori de studerendes inddrages.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har viden om:

  • centrale teorier, metoder og tilgange til design af management control systems.
  • og er i stand til at eksemplificere og forklare centrale aspekter inden for design af management control systems i relation til specifikke problemstillinger.
  • og identificere og reflektere over begreber og centrale metodiske tilgange inden for fagområdet.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet har færdigheder i:

  • at argumentere teoretisk, metodisk og praktisk for muligheder og begrænsninger relateret til design af management control systems.
  • at identificere og sammenligne forskellige værktøjer og frameworks inden for management control systems.
  • at udvælge og anvende relevant teori, metoder og værktøjer til at analysere og løse en central problemstilling knyttet til fagområdet.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet har kompetencer til:

  • selvstændigt at tilrettelægge og gennemføre analyser af centrale problemstillinger og konsekvenser relateret til management control systemer.
  • at kunne argumentere og reflektere på et videnskabeligt grundlag inden for management control systems.
  • at påtage sig et professionelt ansvar for at lede mennesker på baggrunden af erhvervede viden og færdigheder inden for faget.

Undervisningsform

For information se § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnManagement Control Systems
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Individuel eksamen.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelManagement Control Systems
ModulkodeKAØKS20221
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet