Økonomistyring i værdikæder

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet med modulet er udarbejdelsen af en projektrapport, som beskæftiger sig med en central problemstilling inden for økonomistyring i supply chain (værdikæder). Den studerende vil blive præsenteret primært for danske og internationale teorier og modeller til at bedrive økonomisk styring af supply chains. Der fokuseres på, hvordan økonomistyring kan udformes lige fra styring af leverandører, til styring af egne produktionsprocesser over til styring af kunderelationer samt økonomistyring i udviklingskæder. Desuden kombineres dette med en strategisk forståelse for værdikæden gennem en økonomistyringstilgang.

Modulet vil indeholde en række aktiviteter, hvori studerende inddrages. Herunder inddrages den studerende i refleksion og kritisk tænkning. Der kombineres med mindre og større cases/opgaver, som den studerende skal løse både styringsmæssigt og regneteknisk.

Der inddrages praktiske eksempler for sikre forståelse på både abstrakt og konkret niveau.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har viden om:

  • og kan eksemplificere centrale teorier, metoder og modeller til økonomisk styring af værdikæder samt disses kobling til beslutningsstøtte.
  • og kan identificere og behandle centrale videnskabelige problemstillinger af enten teoretisk eller praktisk karakter inden for økonomistyring i værdikæder.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet har færdigheder i:

  • at eksemplificere og sammenligne teorier og modeller til økonomisk styring af værdikæder på både operationelt, taktisk og strategisk niveau.
  • på et videnskabeligt grundlag at udvælge og reflektere over relevant teori, metoder og redskaber til at undersøge teoretiske/praktiske problemstillinger i den økonomiske styring af værdikæder.
  • at formidle forskningsbaseret viden samt diskutere professionelle og videnskabeligt for muligheder og begrænsninger inden for teorier og modeller overfor forskellige målgrupper i relation til økonomistyring i værdikæder.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet har komptencer til:

  • at omsætte viden om og færdigheder i at kunne indgå i processer i relation til økonomiske modeller med et værdikædeperspektiv på et fagligt, tværfagligt og professionelt grundlag.
  • at styre design af økonomiske/metodiske tilgange til undersøgelsen og løsningen af centrale problemstilingen inden for fagområder selv i situationer, som kan være præget af uforudsigelighed og kompleksitet.
  • at tage selvstændigt ansvar for egen faglige udvikling og specialisering både individuelt, i gruppesammenhæng og overfor forskellige målgrupper, herunder vejleder.

Undervisningsform

For information se § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnØkonomistyring i værdikæder
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Gruppeeksamen med maksimalt seks studerende i hver gruppe.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelManagement Accounting in Supply Chains
ModulkodeKAØKS20208
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet