Managerial Accounting 2

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet formidler viden om ABC’s udvikling over tid, hvor der kan identificeres fem varianter alene fra Coopers og/el. Kaplans hånd. På det teoretiske plan afsluttes modulet med det seneste skud på stammen i form af TimeDriven ABC, TDABC, og hvordan man eventuelt kan bestemme om kalkulationssystemet bliver bedre heraf.

Modulet indeholder en række aktiviteter, hvor der løbende inkluderes flere cases som en praktisk vinkel på de teoretiske problemstillinger. Det giver også den studerende mulighed for selvstændig og praktisk anvendelse af modellerne.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har viden om:

  • centrale teoretiske tilgange til omkostningsstyring og activity-based costing.
  • teoretiske og praktiske fordele samt ulemper ved at anvende forskellige teoretiske perspektiver, metoder og tilgange til en central problemstilling inden for omkostningsstyring og activity-based costing.
  • og forståelse af centrale metodiske tilgange til at udforske omkostningstyring og activity-based costing teoretisk og praktisk.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet har færdigheder i:

  • at forholde sig analytisk og kritisk til problemstillinger inden for omkostningsstyring og activity-based costing.
  • at udvælge relevante og centrale metoder til at undersøge omkostningsstyring og activity-based costing teoretisk og praktisk.
  • at applicere en teori på en central praktisk problemstilling inden for omkostningsstyring og activity-based costing.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet har kompetencer til:

  • selvstændigt være i stand til at tilrettelægge og gennemføre analyser af centrale problemstillinger inden for omkostningsstyring og activity-based costing
  • at applicere en problemorienteret tilgang til centrale problemstillinger inden for omkostningsstyring og activity-based costing.
  • at forene teori og praksis på akademisk vis inden for en central problemstilling i relation til omkostningsstyring og activity-based costing.

Undervisningsform

For information se § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnManagerial Accounting 2
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Individuel eksamen.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelManagerial Accounting 2
ModulkodeKAØKS20207
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet