Financial Management and Control

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet beskæftiger sig med de mest centrale dele af virksomhedens finansielle ledelse og styring herunder finansielle analyser, fastlæggelse af value drivers samt generel styring ud fra et mål om at skabe værdi for aktionærerne.

Modulet vil indeholde en række aktiviteter kombineret med selvstændig problemløsning.

Undervejs i forløbet vil de teoretiske modeller blive konkretiseret med praktiske eksempler, så den studerende bibringes en forståelse for den praktiske anvendelse af modellerne.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har viden om:

  • centrale teoretiske tilgange til finansiel ledelse og styring.
  • og er i stand til at eksemplificere og forklare centrale metodiske aspekter inden for fagområdet.
  • og kan identificere og reflektere over centrale metodiske tilgange inden for finansiel ledelse og styring.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet har færdigheder i:

  • at udvælge relevante og centrale metoder til at undersøge finansiel ledelse og styring teoretisk og praktisk.
  • at applicere en teori på en central praktisk problemstilling inden for finansiel ledelse og styring.
  • at udvælge relevante teorier i forhold til at forstå og analysere en praktisk problemstilling i relation til finansiel ledelse og styring.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet har kompetencer til:

  • selvstændigt være i stand til at tilrettelægge og gennemføre analyser af centrale problemstillinger inden for finansiel ledelse og styring.
  • at omsætte viden om og færdigheder i at kunne indgå i processer i relation til finansiel ledelse og styring på et fagligt, tværfagligt og professionelt grundlag.
  • selvstændigt kan påtage sig et professionelt ansvar for at lede mennesker og processer inden for finansiel ledelse og styring.

Undervisningsform

For information se § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFinancial Management and Control
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Individuel eksamen.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelFinancial Management and Control
ModulkodeKAØKS20206
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet