Økonomistyring og videnskabelige metoder

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Gennem en række aktiviteter forbereder modulet den studerende på anvendelsen af videnskabeligt forankrede undersøgelsesmetoder til brug i forbindelse med udarbejdelsen af projekter inden for et selvvalgt emne inden for økonomistyringens kerneområder.

Således tages der udgangspunkt i videnskabsteoriens paradigmer, og den studerende får kendskab til argumentationsteori, og hvad det vil sige at teoretisere, samt på hvilke niveauer teori kan opstå. Den studerende introduceres for en række kvalitative og kvantitative undersøgelsesmetoder inden for erhvervsøkonomien generelt og økonomistyring specifikt.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har viden om:

  • hvordan projekter i en faglig kontekst ledes fra idéfase til udarbejdelse af løsningsforslag.
  • tilgange til læring og processer, der motiverer egen læring både individuelt og i gruppesammenhæng.
  • faglige relevante teorier og videnskabelige undersøgelsesmetoder/paradigmer inden for økonomistyring til behandling af relevante problemstillinger.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet har færdigheder i:

  • at reflektere over og analysere en problemstilling inden for modulet på et videnskabsteoretisk grundlag.
  • at udvælge og redegøre for relevant teori og videnskabelige metoder og på videnskabeligt grundlag enten opstille praktiske eller teoretiske løsningsmodeller for relevante problemstillinger.
  • at formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger på et videnskabeligt grundlag.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet har kompetencer til:

  • selvstændigt at tilrettelægge og gennemføre projekter, hvor centrale problemstillinger inden for modulet behandles fra idéfase til udvikling af løsningsforslag.
  • selvstændigt at tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering både individuelt og i gruppesammenhæng.
  • praktisk og eller teoretisk at opstille videnskabelige undersøgelsesmetoder og løsningsforslag til en central problemstilling inden for modulet på baggrund af videnskabelige analyser.

Undervisningsform

For information se § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnØkonomistyring og videnskabelige metoder
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Gruppeeksamen med maksimalt seks studerende i hver gruppe.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelManagement Accounting and Research Methods
ModulkodeKAØKS20203
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet