Managerial Accounting 1

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulets primære indhold er danske og internationale grundregnskabsteorier. Herunder hvorledes disse kan dekobles fra øvrige økonomistyringsopgaver ved registreringsudførslen, mens samtidig at udgøre datagrundlaget for virksomhedens økonomistyringsopgaver.  

Modulet vil indeholde en række aktiviteter, hvori studerende inddrages. Herunder inddrages de studerende i refleksion og kritisk tænkning. Der kombineres med mindre cases/opgaver, som de studerende skal løse. Desuden vil der være en mindre del med hands-on IT.

Der inddrages praktiske eksempler for sikre forståelse på både abstrakt og konkret niveau.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har viden om:

  • centrale teoretiske tilgange til grundregnskaber.
  • centrale metodiske tilgange inden for grundregnskaber og disses anvendelse i økonomistyring.
  • centrale aspekter inden for forskellige grundregnskabsskoler, og kan koble disse til beslutnings og inspirationsfokuserede økonomimodeller.

Færdigheder

Det er målet, at det studerende efter modulet har færdigheder i:

  • at eksemplificere og sammenligne grundregnskaber med beslutningsorienterede økonomistyringsmodeller.
  • at udvælge relevante og centrale metoder til at undersøge registreringsmodeller teoretisk og praktisk.
  • at argumenterer teoretisk og praktisk for muligheder og begrænsninger inden for grundregnskaber og disses relation til beslutningsorienterede økonomistyringsmodeller.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet har kompetencer til:

  • at omsætte viden om og færdigheder i at kunne indgå i processer i relation til grundregnskaber og relaterede økonomistyringsteorier på et fagligt, tværfagligt og professionelt grundlag.
  • at designe metodiske tilgange til undersøgelse af centrale problemstillinger inden for grundregnskaber i takt med, at de virksomheder som der bruges disse udvikler og ændrer sig.
  • selvstændigt at applicere relevant viden og færdigheder inden for grundregnskaber og relaterede økonomistyringsopgaver til at generalisere, abstrahere og opbygge forståelse af centrale økonomiproblemstillinger.

Undervisningsform

For information se § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnManagerial Accounting 1
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Individuel eksamen.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelManagerial Accounting 1
ModulkodeKAØKS20202
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet