Kandidatspeciale

2024/2025

Forudsætninger for deltagelse i modulet

Det er en obligatorisk forudsætning, at alle øvrige moduler på uddannelsen er bestået forud for deltagelse i kandidatspecialet.

Studienævnet kan dispensere, hvis der foreligger usædvanlige forhold, og hvis Studienævnet samtidigt vurderer, at den studerende har de faglige forudsætninger for at kunne påbegynde kandidatspecialet.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Den studerende skal i kandidatafhandlingen arbejde med at identificere, undersøge, analysere samt reflektere over teoretiske og praktiske problemstillinger, der er tæt forbundet med kernefagligheden inden for økonomistyring. Dette kan realiseres gennem et samarbejde med en virksomhed eller organisation.

Den studerende får tilknyttet en vejleder og skal i det skriftlige produkt, der udarbejdes, illustrere kritiske og refleksive kompetencer i at behandle problemstillinger og argumentere på et højt akademisk niveau inden for økonomistyring.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har viden om:

  • fagområdet og forståelse af og refleksion over specialeundersøgelsens placering i det faglige felt.
  • og er i stand til at identificere videnskabelige problemstillinger og kritisk forholde sig til den indsamlede videnskabelige viden.
  • metoder og teorier inden for de akademiske fagområder til at analysere problemstillingen.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet har færdigheder i:

  • at applicere videnskabelige teorier og metoder inden for feltet under arbejdet med en faglig og relevant problemstilling.
  • at analysere og diskutere en problemstillingen inden for faget på et videnskabelig grundlag.
  • at formidle afhandlings forskningsbaserede viden i overensstemmelse med akademiske tekstnormer inden for feltet til såvel fag- og ikke-fagfæller.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet har kompetencer til:

  • selvstændigt at styre og gennemføre længerevarende akademiske arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller
  • at argumentere skriftligt og mundtligt på et videnskabeligt grundlag overfor forskellige målgrupper på et akademisk niveau individuelt og i teams.
  • at tage ansvar for egen faglig og skriftsproglige akademiske udvikling og specialisering inden for økonomistyring.

Undervisningsform

For information se § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKandidatspeciale
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
Mundtlig pga. projekt
Gruppeeksamen med max 3 studerende. Den studerende må også vælge at skrive alene.
ECTS30
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMaster's Thesis
ModulkodeKAØKS202014
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS30
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet