Virksomhedssamarbejde

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Virksomhedssamarbejde er et erhvervsrelateret forløb, der strækker sig over minimum 12 uger, hvor den studerende bringer sin viden om kernfagligheden inden for økonomistyring i spil.

Virksomhedssamarbejdet munder ud i et skriftligt produkt, hvor den studerende ekspliciterer den viden, de færdigheder og kompetencer, der gennem samarbejdet er tilegnet.

Gennem modulet arbejder den studerende med at identificere, undersøge, analysere samt reflektere over en selvvalgt problemstilling, der knytter sig tæt til kernefagligheden inden for økonomistyring og som den studerende finder relevant og interessant at udforske. Den studerende får tilknyttet en vejleder gennem modulet.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har viden om:

  • virksomhedssamarbejde og er i stand til at definere og behandle centrale videnskabelige problemstillinger inden for feltet med udgangspunkt i de faglige kvalifikation opnået på 1. og 2. semester.
  • relevante og centrale teorier og metoder til at behandle den i samarbejde med en ekstern part identificerede problemstilling.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet har færdigheder i:

  • at udvælge relevant teori, metode og redskaber til at genere viden om en problemstilling inden for feltet i samarbejde med ekstern part individuelt og i teams.
  • at tage ansvar for egen læring og faglig udvikling inden for en selvvalgt organisatorisk og/eller strategisk problemstilling både individuelt og i gruppesammenhæng.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet har kompetencer til:

  • at forene teori, metode og praksis ved at inddrage centrale interessenter fra ekstern part i relation til den valgte problemstilling.
  • at indgå i et professionelt samarbejde med eksterne parter i relation til en central problemstilling inden for feltet.
  • at argumentere skriftligt og mundtligt på et videnskabeligt grundlag overfor forskellige målgrupper.

Undervisningsform

For information se § 17.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Forløbet er af minimum 12 ugers varighed.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVirksomhedssamarbejde
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Gruppeeksamen med makismalt fire studerende i hver gruppe. Den studerende kan også vælge at skrive projektet alene.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBusiness Cooperation
ModulkodeKAØKS202013
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet