Videnskabelige problemstillinger inden for økonomistyring

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet med modulet er den studerende gennem tilknytning til forskningsgruppen udarbejder en faglig relevant forskningsartikel med udgangspunkt i fagområdets kerneområder. Denne artikel kan eventuelt baseres på empiri indsamlet i forbindelse med gennemført virksomhedssamarbejde på 3. semester.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har viden om:

  • og indsigt i planlægning, udførelse og styring af projektforløb, som skal udmunde i en forskningsartikel, som kan indsendes til et tidsskrift.
  • økonomistyring på et videnskabeligt grundlag og kan identificere videnskabelige problemstillinger og reflektere over denne viden.
  • muligheder og begrænsninger ved valg af teori og metodiske tilgange til at analysere en fagrelevant videnskabelig problemstilling og kritisk kan reflektere over dette.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet har færdigheder i:

  • at udvælge og udføre en relevant og systematisk videnskabelig analyse til at understøtte fremførte argumenter og konklusioner.
  • at applicere relevante videnskabelige teorier og metoder til behandling af den fremførte problemstilling.
  • at præsentere og diskutere videnskabelige problemstillingen inden for økonomistyring med fagfæller.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet har kompetencer til:

  • selvstændigt at styre og gennemføre en faglig akademiske samarbejdsproces med at strukturere og udarbejde en forskningsartikel fra start til indsendelse til et tidsskrift.
  • at applicere relevant viden og færdigheder inden for økonomistyring til at kunne generalisere, abstrahere og opbygge forståelse for de problemstillinger, som behandles i artiklen.

Undervisningsform

For information se § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVidenskabelige problemstillinger inden for økonomistyring
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Gruppeeksamen med makismalt fire studerende i hver gruppe. Den studerende kan også vælge at skrive projektet alene.
ECTS10
Tilladte hjælpemidlerVurderingskriterierne er angivet i Eksamensordningens bilag 2.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelScientific Challenges within Management Accounting
ModulkodeKAØKS202012
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet