Budgetlægningsdesign og incitamentsbaseret styring

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet vil via en række e-læringsaktiviteter fokusere på problemstillinger inden for videregående budgetlægningsdesign og incitamentsbaseret styring, herunder at den studerende kan anvende forskellige teoretiske perspektiver til at analysere konkrete budgetterings- og incitamentsrelaterede problemstillinger.

Modulet vil ligeledes fokusere på budgetterings- og incitamentsrelaterede problemstillinger ud fra en teknisk synsvinkel samt have fokus på, at den studerende kan relatere teorien til den praktiske virkelighed i en organisation.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har viden om:

  • forskellige teoretiske perspektiver til at analysere konkrete budgetterings- og incitamentsrelaterede problemstillinger.
  • og kan identificere og reflektere over centrale metodiske tilgange inden for budgetlægningsdesign og incitamentsbaseret styring. 
  • og kan eksemplificere og forklare centrale aspekter relateret til koblingen mellem budgetlægningsdesign og incitamentsbaseret styring.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende eftet modulet har færdigheder i:

  • at forstå og forklare centrale teoretiske aspekter knyttet til budgetlægningsdesign og incitamentsbaseret styring.
  • at udvælge relevante og centrale metoder til at undersøge problemstillinger knyttet design af budgettet og incitamentsordninger såvel teoretisk og praktisk.
  • at opstille forståelser og løsningsmodeller inden for budgetlægningsdesign og incitamentsbaseret styring på baggrund af analyser af budgetteringssystemer og incitamentsordninger.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet har kompetencer til:

  • selvstændigt at applicere relevant viden og færdigheder inden for budgetlægningsdesign og incitamentsbaseret styring at generalisere, abstrahere og opbygge forståelse af centrale styringsproblematikker.
  • at designe metodiske tilgange til undersøgelse af og opstilling af løsningforslag til håndtering af centrale problemstillinger inden for budgetlægningsdesign og incitamentsbaseret styring.
  • selvstændigt at påtage sig et professionelt ansvar for at lede mennesker og styre processer relateret til budgetlægningsdesign og incitamentsordninger.

Undervisningsform

Undervisningen på modulet foregår digitalt.

 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBudgetlægningsdesign og incitamentsbaseret styring
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Individuel eksamen.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBudgeting Design and Incentive-based Management
ModulkodeKAØKS202011
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet