Public Finance

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Dette modul introducerer den studerende til hovedemnerne i public finance - herunder teorier og empiriske metoder. Public finance beskæftiger sig med den offentlige sektors rolle i økonomien. Der fokuseres på forholdet mellem den offentlige sektor og det private marked - herunder centrale spørgsmål, som hvornår en regering bør gribe ind, og hvilke problemer der kan opstå på grund af en regeringspolitik, især hvis en regering opererer under ufuldkommen information og andre ufuldkommenheder.

Modulet dækker både positive og normative aspekter af regeringspolitik vedrørende udgiftssiden og især finansieringssiden af den offentlige sektor.

Et vigtigt aspekt af public finance er brugen af teoretiske modeller til at udlede betingelser for optimal politik, der kun afhænger af parametre, som kan estimeres ved hjælp af data. I løbet af modulet vil der blive givet eksempler på denne nære forbindelse mellem teori og data.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har viden om:

  • centrale begreber, der bruges i public finance, når man drøfter den offentlige sektors politik og kan definere disse.
  • motiver for og imod den offentlige sektors inddragelse i økonomien og kende til de vigtigste empiriske resultater vedrørende virkningerne af den offentlige sektors økonomi.
  • og kan forstå de forskellige empiriske metoder, der anvendes, når man analyserer virkningerne af den offentlige sektors økonomi.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet har færdigheder i:

  • at kunne analysere og deltage i diskussioner om virkningerne af og optimering af offentlige politiske initiativer ved at forstå og bruge de relevante begreber.
  • at kunne give korrekte teoretiske argumenter og inkludere relevante resultater fra den empiriske litteratur.
  • at kunne evaluer hvilke empiriske metoder, der skal bruges til analyse af et politikproblem, og være i stand til at evaluere styrker og svagheder ved forskellige metoder.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet har kompetencer til:

  • at kunne anvende den opnåede viden til at strukturere akademiske diskussioner om, hvordan man analyserer virkningerne og optimeringen af nye politiske initiativer.
  • at kunne erhverve sig yderligere viden om offentlige sektors økonomi ved læsning af videnskabelige artikler og ved at følge andre kurser der relaterer til public finance.

Undervisningsform

For information se §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPublic Finance
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Individuel eksamen.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPublic Finance
ModulkodeKAØKO20227
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår og Efterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.oecon.
StudienævnStudienævn for Økonomi (cand.oecon.)
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet