Videregående spilteori II

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulets formål er at udvide forståelsen for situationer af strategisk interaktion for derved at kunne: forstå økonomiske agenters handlinger i situationer af strategisk interaktion, foreslå hvordan man skal reagere i forskellige situationer af strategiske interaktioner, samt gennemskue situation af strategiske interaktioner således at man kan påvirke dem og ændre udfaldet.

I modulet fokuseres indledningsvis på at generalisere den klassiske spilteori. Koncepter, modeller og værktøjer, som inkluderer sekventielle og simultane spil, oligopoler, auktioner og til dels design af incitamentsmekanismer vil blive udvidet systematisk.

Gennem modulet vil den studerende opbygge en dybere forståelse af klassisk spilteori ved at tillade asymmetrisk information og usikkerhed, der har skabt fundamentet for at udvikle mere avancerede ligevægtsbegreber end de gængse Nash-ligevægt og ligevægt i dominerende strategier.  Den studerende præsenteres også for alternativer til den klassiske spilteori; først og fremmest evolutionær spilteori.

Gennem modulet vil der være fokus på opgaver og eksempler, der demonstrerer anvendeligheden af spilteori.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har viden om:

  • centrale begreber inden for videregående spilteori, herunder ligevægtsbegreber, klassiske modeller, auktioner og spil med asymmetrisk information.
  • alternative former for spilteori såsom evolutionær spilteori og epistemisk spilteori.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet har færdigheder i:

  • at vurdere problemstilling indeholdende strategisk interaktion og foreslå en løsningsmodel baseret på spilteori.
  • at analysere konkrete situationer af strategisk interaktion med henblik på at forstå situationen, foreslå handlinger i situationen samt forandre situationen.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter mdoulet har kompetencer til:

  • selvstændigt at anvende spilteori til egne studieprojekter og andre praktiske problemstillinger.
  • at håndtere komplicerede analyser, der indbefatter strategisk interaktion.

Undervisningsform

For information se §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVideregående spilteori II
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Individuel eksamen.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelAdvanced Game Theory II
ModulkodeKAØKO20224
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår og Efterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.oecon.
StudienævnStudienævn for Økonomi (cand.oecon.)
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet