Kausal inference for økonomer

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med kurset er at give de studerende færdigheder til at kunne opstille et set-up hvor i de estimere kausale effekter. Kurset bygger videre på teori præsenteret i økonometri I & II kurserne på bacheloruddannelsen. Kurset vil fokusere på metoder der eliminerer diverse biases som oftest opstår i regressioner og bruger både Cross-sectional-, Time series-, og Panel data.

Causal inference er et af de hurtigst voksende områder indenfor økonometri såvel som økonomi, og er også meget efterspurgt i erhvervslivet. Det benyttes inden for diverse industrier men er specielt populært inden for Tech-industrien. 

Undervisningen vil bestå af lektioner der introducerer de studerende for teorien til diverse metoder der bruges inden for Causal inference såsom Difference in differences, IV-regression. Der vil være 2 diskussions timer hvor et papir der anvender disse metoder diskuteres (De studerende skal udforme to diskussions spørgsmål til disse diskussionstimer). De studerende skal i løbet af kurset lave deres eget projekt (gerne i grupper) i form af en kausal model der for eksempel besvare spørgsmål som: hvordan påvirker uddannelse en persons løn, hvordan påvirker en stigning i dagpenge arbejdsløsheden. Der vil være to lektioner hvor de studerende kan få assistance til deres projekt, som til sidst skal præsenteres til et afsluttende seminar.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har viden om:

 • Kunne redegøre for forskellen mellem kausalitet og korrelation
 • Kunne redegøre for potential outcome set-up, samt udledning af diverse beviser.
 • Være i stand til at besvare et kausalt spørgsmål ved brug af både eksperimentel data såvel som observeret data.
 • Kende til antagelserne, der ligger til grund for de gennemgåede kausal inferens designs, samt kunne diskutere og, når relevant, beskrive og gennemføre test af antagelserne.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet har færdigheder i:

 • Den studerende skal kunne redegøre for forskellene mellem forskellige kausale modeller
 • Den Studerende skal kunne vælge imellem de forskellige kausale modeller baseret på det tilgængelige data.
 • Den studerende skal kunne estimere de præsenterede kausale modeller, og forklarer forskellige styrker samt svagheder ved estimation.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet har kompetencer til:

 • Skal kunne håndtere indsamling af relevant data til at opstille en Kausal model.
 • Præsentere og diskutere fordele samt ulemper ved forskellige kausale modeller.
 • Udvise et grundlæggende kendskab til metode og teori inden for kausal inference.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • - Indlevering af skriftligt produkt.
  - Indsendelse af en kort beskrivelse samt 2 diskussions spørgsmål til et udgivet papir (Lektion 6 og 10)

Prøver

Prøvens navnKausal inference for økonomer
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCausal inference for Economists
ModulkodeKAØKO202228
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.oecon.
StudienævnStudienævn for Økonomi (cand.oecon.)
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet