Kandidatspeciale

2024/2025

Forudsætninger for deltagelse i modulet

Den studerende skal have bestået alle forudgående moduler.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet med modulet er at give den studerende mulighed for at videreudvikle indsigten i økonomisk teori og metode gennem en dyberegående behandling af en selvvalgt og veldefineret problemstilling.

 

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har viden om:

  • videnskabelige problemstillinger inden for det samfundsøkonomiske felt.
  • samfundsøkonomiske problemstillinger og kan reflektere over disse på et videnskabeligt grundlag.
  • i de for problemstillingen relevante økonomiske teorier.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet har færdigheder i:

  • at udvælge relevant teori, metode og data, og på et videnskabeligt grundlag opstille løsningsmodeller.
  • at anvende økonomisk teori, metode og redskaber på konkrete problemstillinger fra et empirisk eller teoretisk udgangspunkt.
  • at udarbejde en skriftlig og mundlig fremstilling af projektets problemstilling, metode, analyse og konklusioner i et videnskabeligt, klart og korrekt sprog.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet har kompetencer til:

  • selvstændigt at igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar.
  • at indgå i et professionelt samarbejde med eksterne parter, herunder vejleder i relation til en relevant samfundsøkonomisk problemstilling og på den baggrund skabe rum for, at nye perspektiver kvalificerer de fremkomne løsningsforslag.
  • at tage ansvar for egen læring og faglig udvikling inden for samfundsøkonomiske problemstillinger både individuelt og eventuelt også i gruppesammenhæng og argumentere samt diskutere på et videnskabeligt grundlag.

Undervisningsform

For information se §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKandidatspeciale
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
Gruppeeksamen med makismalt fire studerende i hver gruppe og mulighed for individuel eksamination. Den studerende kan også vælge at skrive projektet alene.
ECTS30
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMaster's Thesis
ModulkodeKAØKO202217
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS30
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.oecon.
StudienævnStudienævn for Økonomi (cand.oecon.)
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet