Videregående finansiering

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet bygger videre på den indledende finansieringsteori fra tidligere semestre og gennem modulet vil den studerende opbygge en forståelse for grundlaget for fixed income analyser, herunder effektive rente og begreberne inden for rentestruktur.

Den studerende præsenteres for introducerende risikostyring i form af varighed, konveksitet, faktormodeller, value-at-risk og expected shortfall. Ydermere vil den studerene arbejde med eksisterende og emergerende tendenser inden for videregående finansiering for at kunne opbygge en forståelse af renteafledede instrumenter såsom forwards, swaps, futures, og optioner, konverterebare obligationer og rentestrukturmodeller. Metoder og teorier uddybes med et antal digitale podcasts (video).

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har viden om:

  • teoretisk såvel som praktisk prisfastsættelse af konverterbare og ikke-konverterbare obligationer samt rentederivater.
  • risikomål for obligationer.
  • og kan forklare forskelle og ligheder mellem metoder inden for videregående finansiering, herunder at kunne implementere og redegøre for den teoretiske prisfastsættelse.
  • prisfastsættelse af derivater på renteprodukter ved hjælp af analytiske løsninger.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet har færdigheder i:

  • teoretisk at skelne og kunne redegøre for forskelle og sammenhænge mellem centrale tendenser og begreber, der relaterer sig til processer omkring prisfastsættelse.
  • at anvende digitale metoder til beregning af finansielle problemstillinger, herunder computer-genererede stier for renteudviklingen til prisfastsættelse af finansielle produkter.
  • at læse programkode og tilrette programkode i løsninger.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet har kompetencer til:

  • i praksis selv at implementere obligationsprisfastsættelsen.
  • at formidle sin indsigt i IT-udviklede løsningsmetoder via præsentationer.
  • at forholde sig kritiske til validiteten og præcisionen i løsninger fra IT-løsningsmetoder.

Undervisningsform

For information se §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVideregående finansiering
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Individuel eksamen.
ECTS10
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelAdvanced Finance
ModulkodeKAØKO202212
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.oecon.
StudienævnStudienævn for Økonomi (cand.oecon.)
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet