Videregående makroøkonomi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med modulet er at give den studerende en dybere forståelse for udvalgte makroøkonomiske problemstillinger.

Modulet vil tilvejebringe det nødvendige teoretiske fundament for studiet af den makroøkonomiske teori. Der skabes således en forståelse for det bagvedliggende teoretiske fundament for en given modelramme. Dette sker især med et fokus på betydningen af den valgte makroøkonomiske modelramme, idet dette valg har stor betydning for såvel de analyseresultater, teoretisk som økonomisk politisk, der efterfølgende opnås.

Modulet giver således et teoretisk fundament for at foretage empiriske analyser i it-programmer baseret på indsamling af data fra digital databaser for forskellige økonomier.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har viden om:

  • centrale problemstillinger inden for den makroøkonomiske disciplin.
  • og forståelse af centrale tilgange til makroøkonomi.
  • teoretiske og praktiske fordele samt ulemper ved at anvende forskellige typer af makroøkonomiske modeller til centrale problemstilling inden for makroøkonomi.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet har færdigheder i:

  • at definere og forklare centrale ligheder og forskelle mellem forskellige tilgange til makroøkonomi.
  • at identificere centrale videnskabelige problemstillinger inden for moderne makroøkonomisk teori.
  • at præsentere og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger inden for moderne makroøkonomi.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet har kompetencer til:

  • at mestre makroøkonomiske teorier på nationale såvel som internationale økonomisk-politiske problemstillinger på et videnskabeligt grundlag.
  • at gennemføre en makroøkonomisk analyse i relation til udvalgte temaer, kritisk diskuterende, vurderende som formidlende.
  • at anvende makroøkonomiske modeller til at foretage selvstændige analyser.

Undervisningsform

For information se §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVideregående makroøkonomi
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Individuel eksamen.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelAdvanced Macroeconomics
ModulkodeKAØKO20221
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.oecon.
StudienævnStudienævn for Økonomi (cand.oecon.)
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet