Økonomisk vækst

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet introducerer emner inden for økonomisk vækst med særlig relevans for vækstprocessen i den industrialiserede del af verden.

Gennem modulet lægges der især vægt på teorier om økonomisk vækst, hvor akkumulering af viden driver teknologisk forandring. Dette kan være bestemt af faktorakkumulering eller gennem forskning og udvikling. Der lægges også vægt på hvilken rolle teknologioverførsel og økonomisk geografi spiller.

Et helt særligt spørgsmål vedrører måling af økonomisk vækst og der vil blive lagt vægt på formelle modeller; forstå dem, være i stand til at evaluere dem ud fra både et teoretisk og empirisk perspektiv og bruge dem til at analysere specifikke spørgsmål.

Desuden præsenteres den studerende for aktuelle debatter inden for økonomisk vækst eksempelvis vækstafmatning og årsager til den transatlantiske produktivitetsafvigelse.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har viden om:

  • indholdet af vigtige artikler i litteraturen, der er relevante for økonomisk vækst i industrialiserede økonomier.
  • teoretiske modeller og kan argumentere inden for vækstteori.
  • centrale mekanismer og kan vurdere modellers empiriske forudsigelser.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet har færdigheder i:

  • at anvende sin viden om økonometri til artikler, der udfører kvantitativ analyse med betydning for vækst inden for og på tværs af industrialiserede økonomier.
  • at benytte baggrundstræningen, der er nødvendig for at fungere som økonom, der arbejder med vækstproblemer i mindre udviklede lande i en international organisation, erhvervsmiljø, regering eller ikke-statslig organisation.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet har kompetencer til:

  • at være opmærksom på nogle af de vigtigste debatter blandt økonomer, og hvordan de forholder sig til aktuelle politiske spørgsmål.

Undervisningsform

For information se §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnØkonomisk vækst
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Individuel eksamen.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelEconomic Growth
ModulkodeKAØKO20208
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår og Efterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.oecon.
StudienævnStudienævn for Økonomi (cand.oecon.)
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet