Videregående sundhedsøkonomi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Det overordnede formål med dette modul er at gennemgå og diskutere centrale emner i sundhedsøkonomien både teoretisk og empirisk, ligesom en række relevante sundhedspolitiske emner vil blive taget op.

Gennem modulet vil den studerende opbygge en forståelse af, hvordan de økonomiske mekanismer i sundhedsvæsenet fungerer grundlæggende anderledes end på det private marked. Med afsæt i denne viden arbejdes der med at opbygge en sundhedsøkonomisk forståelse af de grundlæggende mekanismer, som analysere teoretisk og empirisk.

Modulet vil præsentere den studerende for eksisterende og emergerende tendenser inden for sundhedsøkonomi og sætte disse i et samfundsøkonomisk perspektiv.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har viden om:

  • hvad sundhedsøkonomi er og hvorved det adskiller sig fra mere traditionel mikroøkonomi.                                                
  • afregningsordninger, brugerbetaling i sundhedsvæsenet, forebyggelsesøkonomi og kommunal medfinansiering.      
  • relevante sundhedsøkonomske emner.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet har færdigheder i:

  • grundlæggende at identificere, hvornår og hvordan disse værktøjer kan bringes i spil og hvilke forudsætninger, det kræver.                                                                                       
  • at forstå, hvordan begreberne kan anvendes i praksis.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet har kompetencer til:

  • at i samarbejde med specialister kan implementere brugen af kursets værktøjer.

Undervisningsform

For information se §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVideregående sundhedsøkonomi
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Individuel eksamen.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelAdvanced Health Economics
ModulkodeKAØKO20205
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår og Efterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.oecon.
StudienævnStudienævn for Økonomi (cand.oecon.)
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet