Makroøkonomi og videregående økonometri

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med modulet er, at give den studerende mulighed for at undersøge og analysere en afgrænset og selvvalgt problemstilling inden for makroøkonomi og videregående økonometri, der er af samfundsmæssig relevans.

Gennem modulet vil den studerende med afsæt i relevant økonomisk litteratur og datamateriale opbygge en forståelse for centrale samfundsøkonomiske problemstillinger og løsningsmuligheder på et videregående niveau. Den studerende kan udforske den selvvalgte problemstillingen empirisk eller teoretisk og vil gennem modulet få tilknyttet en vejleder.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har viden om:

  • centrale videnskabelige problemstillinger inden for det samfundsøkonomiske felt på et videregående niveau.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet har færdigheder i:

  • at demonstrere en videregående indsigt i de for problemstillingen relevante økonomiske teorier.
  • at begrunde valg af værktøjer og metoder samt anvende disse i forbindelse med at fremsætte og indfri projektarbejdet inden for samfundsøkonomiske målsætninger.
  • at anvende økonomisk teori, metode og redskaber på konkrete problemstillinger fra et empirisk eller teoretisk udgangspunkt og være i stand til på et videnskabeligt grundlag at diskutere og opstille løsningsmodeller.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet har kompetencer til:

  • at foretage vurderinger og træffe valg i en kompleks sammenhæng og kunne argumentere og diskutere på et videnskabeligt grundlag.
  • at selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde - individuelt og i teams.
  • at tage selvstændigt ansvar for egen faglige udvikling.

Undervisningsform

For information se § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMakroøkonomi og videregående økonometri
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Gruppeeksamen med makismalt seks studerende i hver gruppe.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMacroeconomics and Advanced Econometrics
ModulkodeKAØKO20203
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.oecon.
StudienævnStudienævn for Økonomi (cand.oecon.)
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet