Videregående makro: Behavioral and Structuralist Macroeconomics

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med dette modul er dels at give den studerende en uddybende indsigt i nogle udvalgte aspekter af den moderne makroøkonomiske mainstream. Dels er det at opstille en især post keynesiansk inspireret kritik af denne tankegang, således at forskelle som ligheder mellem forskellige makroøkonomiske teorier og deres implikationer kan analyseres og diskuteres.

Gennem modulet vil den studerende få indblik i forskellige eksisterende og emergerende emner og tendenser inden for videregående makoøkonomi for herigennem at opbygge en forståelse for den moderne mainstream makroteori, det mikroøkonomiske fundament for denne og den såkaldte ’Lucas critique’.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har viden om:

  • udvalgte aspekter af den moderne makroøkonomiske mainstream.
  • især en post keynesiansk inspireret kritik af den moderne mainstream makroteori.
  • hvordan modeller i en keynesiansk eller strukturalistisk tradition afviger fra ny-klassiske og ny-keynesianske modeller.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet har færdigheder i:

  • at anvende elementer fra den moderne mainstream makroteori og den post keynesianske tænkning til at analysere og diskutere relevansen af den såkaldte ’Lucas critique’.
  • at anvende elementer fra den moderne makroøkonomiske mainstream og den post keynesianske tænkning til at analysere realøkonomiske problemstillinger.
  • at anvende forskelle som ligheder mellem den moderne makroøkonomiske mainstream og den post keynesianske tænkning til at analysere og diskutere relevante implikationer heraf (teoretisk som økonomisk politisk), herunder at kunne identificere og diskutere modellernes grundlæggende antagelser og mekanismer.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet har kompetencer til:

  • at reflektere over udvalgte aspekter af den moderne makroøkonomiske mainstream.
  • at reflektere over især en post keynesiansk inspireret kritik af den moderne mainstream makroteori.
  • at reflektere over udvalgte makroøkonomiske problemstillinger inden for den moderne makroteori og derved få en uddybende forståelse af nogle centrale og kontroversielle makroøkonomiske spørgsmål.

Undervisningsform

For information se §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVideregående makro: Behavioral and Structuralist Macroeconomics
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Individuel eksamen.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelAdvanced Macro: Behavioral and Structuralist Macroeconomics
ModulkodeKAØKO202014
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.oecon.
StudienævnStudienævn for Økonomi (cand.oecon.)
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet