Den moderne makroteoris udvikling

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Gennem modulet vil den studerende få indblik i, hvordan teorierne inden for makroøkonomi har udvikle sig gennem tiderne. Som når ethvert paradigme bryder igennem og skaber en videnskabelig revolution, så er processen tidsmæssigt ofte lang. Om netop udviklingen af den moderne makroteori, ofte benævnt for The New Neoclassical Synthesis (NNS), er omdrejningspunktet for dette modul.

Den studerende vil gennem læsning af udvalgte bidrag få indgående kendskab til den udviklingsproces, som endeligt i det første årti af dette århundrede førte frem til gennembruddet af NNS og denne tænknings DSGE-modeller.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet vil have viden om:

  • væsentlige udviklingstrends i den moderne mainstream makroteori.
  • og kan redegøre for væsentlige elementer i den ny-klassiske og ny-keynesianske teori.
  • kerneindholdet i den moderne makroøkonomiske mainstream.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet vil have færdigheder i:

  • at anvende elementer fra den ny-klassiske og ny-keynesianske teori samt den moderne makroøkonomiske mainstream til at analysere realøkonomiske problemstillinger.
  • at anvende udviklingstrends fra den moderne mainstream makroteori til at analysere, hvorfor og hvori adskillelsen mellem en økonomis realøkonomiske og finansielle sektorer består.
  • at anvende udviklingstrends fra den moderne mainstream makroteori til at analysere betydningen af en inflationsmålsætning og dennes betydning for udformningen af især en optimal pengepolitik.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet vil have kompetencer til:

  • at reflektere over væsentlige udviklingstrends i den moderne mainstream makroteori.
  • at reflektere over den moderne mainstream makroøkonomisk metode.
  • at reflektere over indkomstdannelsesprocesserne i moderne makroteori.

Undervisningsform

For information se §17.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • Forudsætning for at deltage i eksamen er, at den studerende har deltaget aktivt i at udarbejde skriftligt materiale gennem modulet.

Prøver

Prøvens navnDen moderne makroteoris udvikling
Prøveform
Skriftlig
Gruppeeksamen med makismalt fire studerende i hver gruppe. Den studerende kan også vælge at skrive projektet alene.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelThe Development of the Modern Macroeconomic Mainstream
ModulkodeKAØKO202013
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.oecon.
StudienævnStudienævn for Økonomi (cand.oecon.)
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet