Mikroøkonometri

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med modulet er at give den studerende viden om og færdigheder i anvendelse af avancerede økonometriske metoder i forlængelse af bacheloruddannelsens økonometriundervisning.

Økonometrimodulet på kandidatdelen fokuserer på forløbsanalyser på baggrund af registerdata og deres anvendelse i forhold til analysen af samfundsøkonomiske problemstillinger. Modulet præsenterer den studerende for relevante økonometriske metoder og værktøjer og øvelsesopgaver. Ydermere opnår den studerende gennem modulet en forståelse af, hvordan man kan bruger registerdatabasen og anvendelsen af forskellige overlevelsesmodeller, herunder Cox regressions modeller.

Læringsmål

Viden

Det er målet at, at den studerende efter modulet har viden om:

  • strukturen af den danske registerdatabase og måden hvorpå den er bygget op.
  • fordele og udfordringer ved anvendelsen af en sådan type af registerdatabase.
  • udfordringen med censurering og hvordan dette stadigvæk har værdi, når man anvender forløbsanalyse.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet har færdigheder i:

  • at demonstrere indsigt i de forskellige metoder for forløbsanalyse herunder Cox.
  • at forstå og forholde sig kritisk til de fordele og ulemper, der er forbundet med denne type økonometriske analyser.
  • at analysere forløb ved hjælp af longitudinelle økonometriske metoder, herunder overlevelsesanalyse og cox-regressionsanalyse.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet har kompetencer til:

  • at udvise indsigt i de danske registres muligheder og vurdere, om den empiriske fremgangsmåde der er valgt, på tilfredsstillende måde løser det problem, der skal analyseres.
  • at lave stikprøver, evaluere empiriske økonometriske studier og indsigt i longitudinelle tankemåder.
  • anvende relevant software og aktuel forskning til at løse empiriske problemer og fortolke resultater fra computer output på et højt akademisk niveau og være i stand til at præsentere analyseresultater i et klart sprog.

Undervisningsform

For information se §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMikroøkonometri
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Individuel eksamen.
ECTS10
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMicroeconomics
ModulkodeKAØKO202011
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.oecon.
StudienævnStudienævn for Økonomi (cand.oecon.)
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet