Financial Management & Control

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Økonomifunktionen er ofte involveret i virksomhedstransaktioner, og derfor er det relevant at have kendskab til finansiering og investeringsområdet herunder til værdiansættelse. Værktøjerne her bruges typisk til værdiansættelse af hele virksomheder men anvendes i lige så stor udstrækning til værdiansættelse af projekter og divisioner.

Faget kommer rundt i de mest centrale dele af virksomhedens finansielle planlægning herunder: nøgletalsberegninger og analyser, fastlæggelse af value drivers og udarbejdelse af budgetter, modeller for værdiansættelse, modeller for virksomhedens finansiering, risk management samt styring ud fra shareholder value og værdiskabelse.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har:

 • viden om de klassiske metoder til vurdering af investeringer

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet kan:

 • estimere virksomhedens kapitalomkostninger.
 • diskutere virksomhedens optimale kapitalstruktur.
 • diskutere virksomhedens dividendepolitik.
 • forstå konceptet shareholder value.
 • analysere virksomhedens regnskab med henblik på at optimere værdiskabelsen.
 • værdiansætte virksomheder på basis af betalingsstrømme, samt beregne kapitalomkostninger ud fra givne markedsværdier.
 • redegøre for kapitalstrukturens betydning for en virksomheds værdi.
 • anvende finansieringsteoriens centrale modeller i de rigtige situationer.
 • beskrive, analysere og løse problemer inden for investering og finansiering.
 • forstå finansieringsmodellernes betydning for selskabsledelse.
 • belyse fagligt relevante problemer i et teoretisk perspektiv.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet har:

 • fået kompetencer til at diskutere og analysere fordele og ulemper ved forskellige teoriretninger og modeller samt evne at relatere fagenes indhold til beslutningsformål i en virksomhed.

Undervisningsform

Undervisningen gennemføres som en kombination af overbliksskabende forelæsninger og opgaveløsning med tilhørende fremlæggelse af de studerendes løsninger. Løsningerne udarbejdes i studiegrupper i undervisningsforløbet. Det forventes, at de studerende har gjort sig bekendt med pensum og de stillede opgaver inden undervisningsdagen. Mellem undervisningsgangene løses øvelsesopgaver som en del af et læringsforløbet. 

 

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFinancial Management & Control
Prøveform
Skriftlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelFinancial Management & Control
ModulkodeKAØKO20167
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerKandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc.
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet