Projekt inkl. videnskabelig metode

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet med modulet er, at den studerende skriver en projektrapport med udgangspunkt i fagområdets kerneområder samt med inddragelse af videnskabelig metode (modul 1).

Projektarbejdet skal beskæftige sig med en central problemstilling, som relaterer sig til et eller flere af fagområdets kerneområder.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet:

 • har viden om videnskabelige problemstillinger inden for feltet.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet kan:

 • reflektere over økonomistyringsproblemstillinger på et videnskabeligt grundlag.
 • applicere økonomistyringsteorier på konkrete problemstillinger, enten fra et empirisk eller teoretisk udgangspunkt.
 • udvælge relevant teori, metode og redskaber og på videnskabeligt grundlag opstille løsningsmodeller.
 • analysere problemstillinger for virksomhedens økonomistyring og ledelse.
 • formidle forskningsbaseret viden.
 • argumentere på et videnskabeligt grundlag.
 • diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specia­lister.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet kan:

 • styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller.
 • planlægge og udvikle udviklingsprojekter inden for økonomistyring.
 • foretage vurderinger og træffe valg i en kompleks sammenhæng.
 • selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar.
 • kan tage selvstændigt ansvar for egen faglige udvikling og specialisering.

Undervisningsform

Projektarbejdet, herunder problemformulering, metodevalg og litteratursøgning foretages selvstændigt af den studerende. Problemformulering godkendes af vejleder.

Omfang og forventet arbejdsindsats

10 ECTS.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProjekt inkl. videnskabelig metode
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProject incl. Research Methods
ModulkodeKAØKO20165A
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerKandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc.
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet