Eksternt regnskab

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulets formål er, at klæde de studerende på til at indgå i dialog med en revisor om aflæggelse af eksternt regnskab i en given virksomhed med afsæt i dels de grundlæggende teorier inden for eksternt regnskab og dels i årsregnskabslovens bestemmelser for de væsentligste regnskabsposter, herunder bl.a. de valgmuligheder, som loven foreskriver for disse regnskabsposter. Den studerende opnår viden om samspillet mellem informationerne i det eksterne regnskab og økonomistyringsinformationer til beslutningsformål.

Modulet beskæftiger sig med følgende tre problemkredse:

 1. Eksternt regnskab som samfundsaktivitet, videnskabelig disciplin og samfundets regulering af regnskabspraksis via lovgivning, privatsektorregulering og markedsløsning i modificeret form.
 2. De fundamentale regnskabsteorier (paradigmer), præstationsorienteret regnskabsteori og formueorienteret regnskabsteori. Sidstnævnte uddybes med forskellige regnskabsmodeller og den begrebsramme, som dansk og international regnskabslovgivning bygger på.
 3. En analytisk gennemgang af det tekniske regelsæt, som gælder for aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet kan:

 • fremvise viden om det eksterne regnskab herunder regnskabsteorier og regelsæt.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet har:

 • centrale færdigheder inden for eksternt regnskab omkring de tre følgende problemkredse:
 1. Eksternt regnskab som samfundsaktivitet, videnskabelig disciplin og samfundets regulering af regnskabspraksis via lovgivning, privatsektorregulering og markedsløsning i modificeret form.
 2. De fundamentale regnskabsteorier (paradigmer), præstationsorienteret regnskabsteori og formueorienteret regnskabsteori. Sidstnævnte uddybes med forskellige regnskabsmodeller og den begrebsramme, som dansk og international regnskabslovgivning bygger på.
 3. En analytisk gennemgang af det tekniske regelsæt, som gælder for aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger.
 • evnen til at foretage vurderinger på baggrund af det eksterne regnskab.
 • færdigheder i at argumentere for og imod anvendelsen af forskellige regnskabsmodeller på et videnskabeligt grundlag

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet:

 • selvstændigt kan igangsætte og gennemføre analyser.
 • har et frugtbart samarbejde med den eksterne regnskabsstab idet man forstår de vigtigste forskelle og sammenhænge mellem det interne og det eksterne regnskabsvæsen.

Undervisningsform

Modulet er baseret på forelæsninger, og der anvendes blandt andet summemøder, gruppediskussioner og plenumdiskussioner i undervisningen. Der kan også anvendes oplæg i plenum.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEksternt regnskab
Prøveform
Mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelFinancial Accounting
ModulkodeKAØKO20164
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerKandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc.
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet