Projekt i relation til modul 17A a new venture creation/corporate entrepreneurship-

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Det er anbefalet, at den studerende er tilmeldt modul 17A

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Projektet skal omhandle processen omkring new venture creation (enten som new venture eller corporate venturing i eksisterende organisationer) og empiriske/teoretiske problemer forbundet hermed.

Læringsmål

Viden

- verificere en forretningsidé eller et problem og validere kundebehov/-problemstillinger

- vurdere potentielle markedsmuligheder og validere antagelser om målgruppen

- forstå nogle af de centrale drivkræfter, der påvirker den vellykkede proces omkring det at skabe og lede et nyt foretagende (som en særskilt enhed eller i en eksisterende organisation)

- identificere metoder til at tilegne sig de nødvendige ressourcer til at igangsæt-te et nyt foretagende

- forstå vigtigheden af forretningsmodeller og kundeudvikling i processen omkring opstart og eksekvering af et nyt foretagende

Færdigheder

- generere nye forretningsidéer og validere disse

- kritisk vurdere nye forretningsidéer på baggrund af evidens fra markedet

- vurdere hvilke ressourcer, der er nødvendige for at forfølge en mulighed

- lave en prototype af et minimalt levedygtigt produkt

- forstå forskellige former for forretningsmodeller og innovationsveje for forretningsmodeller i en entreprenøriel proces

- forstå hvilke færdigheder og ressourcer, der er nødvendige for at skabe en entreprenant organisation

Kompetencer

- spotte og skabe forretningsmuligheder

- sammensætte eget team

- tilegne sig de nødvendige ressourcer for at forfølge den identificerede forretningsmulighed

- udarbejde forretningsmodeller, der matcher den identificerede forretnings-mulighed og evidens fra markedet (og den eksisterende virksomhed)

- vurdere forskellige former for forretningsmodeller og innovationsprocesser

- pitche forretningsmodellen for et nyt foretagende, den bagvedliggende valideringsproces og den faglige relevans

Undervisningsform

Selvstændigt projektarbejde.

Omfang og forventet arbejdsindsats

20 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProjekt i relation til modul 17A a new venture creation/corporate entrepreneurship-
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS20
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelNew Venture Creation/Corporate entrepreneurship incl. Project
ModulkodeKAØKO201639
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS20
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerKandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc.
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet