New venture creation/corporate entrepreneurship

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet indeholder følgende emner:

1. opdyrkning af nye muligheder og kundeudvikling (at identificere/skabe forretningsmuligheder; research, analyser og markedsvurdering; kundeindsigt og kvantitative data; kreative processer og designtænkning; udførelse af eksperimenter til afprøvelse af hypoteser i markedet).

2. teambuilding, forhandling og netværk (at identificere kompetencer og sammensætte eget team; at udvælge teknikker og metoder; at etablere værdikæder og strategiske partnerskaber).

3. forretningsmodellering (herunder design af værditilbud og forretningsmodeller; dvs. værdiskabelse, værdilevering og værdifastholdelse).

4. produkt- og serviceudvikling, ledelse og forretningsplanlægning (strategi, markedsføring, finansiering, værdiansættelsesmetoder, risikoanalyse, juridiske aspekter, immaterielle rettigheder).

5. rapportere, præsentere og pitche (nye forretningsideer/forretningsplaner til potentielle investorer/virksomhedsejere).

 

Læringsmål

Viden

- forstå vigtigheden af forretningsmodeller og kundeudvikling i processen omkring opstart og eksekvering af et nyt foretagende

Færdigheder

- verificere en forretningsidé eller et problem og validere kundebehov/-problemstillinger

- vurdere potentielle markedsmuligheder og validere antagelser om målgruppen

- forstå nogle af de centrale drivkræfter, der påvirker den vellykkede proces omkring det at skabe og lede et nyt foretagende (som en særskilt enhed eller i en eksisterende organisation)

- identificere metoder til at tilegne sig de nødvendige ressourcer til at igangsætte et nyt foretagende

- generere nye forretningsidéer og validere disse

- kritisk vurdere nye forretningsidéer på baggrund af evidens fra markedet

- vurdere hvilke ressourcer, der er nødvendige for at forfølge en mulighed

- lave en prototype af et minimalt levedygtigt produkt

- forstå forskellige former for forretningsmodeller og innovationsveje for forretningsmodeller i en entreprenøriel proces

- forstå hvilke færdigheder og ressourcer, der er nødvendige for at skabe en entreprenant organisation

Kompetencer

- spotte og skabe forretningsmuligheder

- sammensætte eget team

- tilegne sig de nødvendige ressourcer for at forfølge den identificerede forretningsmulighed

- udarbejde forretningsmodeller, der matcher den identificerede forretningsmulighed og evidens fra markedet (og den eksisterende virksomhed)

- vurdere forskellige former for forretningsmodeller og innovationsprocesser

- pitche forretningsmodellen for et nyt foretagende, den bagvedliggende valideringsproces og den faglige relevans

Undervisningsform

Modulet er sammensat af en række forskellige undervisningsaktiviteter, herunder forelæsninger, workshops, seminarer og oplæg samt gruppearbejde med kreative processer faciliteret af underviserne.

De studerende, der arbejder med eksisterende virksomheder (corporate entrepreneurship), inddeles i grupper af 3-5 studerende, og hver gruppe får tildelt en virksomhed, som de skal samarbejde med gennem hele semesteret. Virksomheden forpligter sig til:

- at udforme et problem, en case eller nogle nye muligheder, der skal diskuteres og videreudvikles i samarbejde med de studerende.

- at tilbyde et kontor/laboratorium i virksomheden.

- at udpege en kontaktperson/vejleder.

- at tilbyde assistance og adgang til relevante ressourcer.

Det tilstræbes at alle grupper får tilknyttet en mentor fra erhvervslivet/virksomheden, og en række pitch sessioner til springboards vil blive afholdt.

Aktiv deltagelse i kursusaktiviteter, dvs. pitch/oplæg, diskussioner og gruppearbejde er en forudsætning for at bestå kurset.

Omfang og forventet arbejdsindsats

10 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnNew venture creation/corporate entrepreneurship
Prøveform
Mundtlig
Mundtlig gruppeeksamen
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelNew venture creation/corporate entrepreneurship
ModulkodeKAØKO201638
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerKandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc.
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet