Økonomistyring i den offtentlige sektor

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Det anbefales at den studerende har bestået økonomistyring på bachelor niveau.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet behandler centrale emner som udviklingstendenser og perspektiver for ledelse og styring i den offentlige sektor, styringsparadigmer i den offentlige sektor.

Endvidere beskæftiger modulet sig med styring af ressourceanvendelse og effektivitet, samt performance management, herunder mål- og resultatstyring og implementeringen af styringsmodeller i offentligt regi.

Læringsmål

Viden

-har kendskab til evalueringer og styring af evalueringer.

-har kendskab til brugerindflydelse og konsekvenserne af dette for styringen

-har viden om kontraktstyring og bestiller-udfører modeller

Færdigheder

-kan gennemskue relevansen af at indføre målstyring i organisationen

-kan applicere best practice benchmarking i en offentlig organisation

-kan udvælge de meste relevante modeller i forhold til den problemstilling den enkelte offentlige organisation står over for

-kan analysere sig frem til baggrunden for en offentlig organisations styringsmæssige problemer

-er i stand til selvstændigt at igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar med henblik på opkvalificeringen af controllere og ledere i den offentlige sektor

Kompetencer

-kan redegøre for problematikkerne omkring styring i administrative fællesskaber

-kan forklare hvordan lean accounting kan tilrettes til den offentlige sektor

Undervisningsform

Modulet er baseret på forelæsninger, og der anvendes summemøder, gruppediskussioner og plenumdiskussioner i undervisningen.

Der må også påregnes oplæg i plenum, ligesom der forudsættes aktiv deltagelse i løsningen af semestrets undervisningscases.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnØkonomistyring i den offtenlige sektor
Prøveform
Mundtlig
Individuel mundtlig eksamen. Varighed: 20 min.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelManagerial accounting in the public sector
ModulkodeKAØKO201637
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerKandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc.
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet