Budgetlægningsdesign og incitamentsbaseret styring

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet er baseret på forelæsninger, og der anvendes summemøder, gruppedis-kussioner og plenumdiskussioner i undervisningen. Der må også påregnes oplæg i plenum.

Faget fokuserer på videregående budgetteringsteoretiske problemstillinger her-under at den studerende kan anvende forskellige teoretiske perspektiver til at analysere konkrete budgetteringsproblemstillinger. Faget vil fokusere på budget-teringsteoretiske problemstillinger inden for det økonomiske, psykologiske og sociologiske perspektiv.

Læringsmål

Viden

-beskrive centrale problemstillinger indenfor videregående budgetteringsteori

-kende forskel på og kunne sammenligne forskellige teoretiske perspektiver in-denfor budgettering

Færdigheder

-designe budgetteringssystemer som tager højde for virksomhedsspecifikke for-hold

-forstå hvorledes motivation og ledelseskompensation hænger sammen

-diskutere hvorledes budgettering påvirker mennesker og samfund ud fra forskel-lige teoretiske retninger, herunder sociologi, psykologi og dent normative økono-miske paradigme

Kompetencer

-analysere budgetteringssystemer med henblik på at foreslå forbedringer og konkrete løsningsforslag under hensyntagen til de virksomhedsspecifikke forhold, samt hvorledes disse påvirker medarbejdere, samarbejdsvirksomheder og samfund

Undervisningsform

Modulet er baseret på forelæsninger, og der anvendes summemøder, gruppedis-kussioner og plenumdiskussioner i undervisningen. Der må også påregnes oplæg i plenum.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBudgetlægningsdesign og incitamentsbaseret styring
Prøveform
Mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBudgeting design and incentive-based management
ModulkodeKAØKO201634
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerKandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc.
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet