Fagtilknyttet projekt

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Projektarbejdet skal beskæftige sig med en central problemstilling som relaterer sig til det pågældende fag.

Læringsmål

Viden

-identificere videnskabelige problemstillinger inden for feltet

-reflektere over økonomistyringsproblemstillinger på et videnskabeligt grundlag

Færdigheder

-applicere økonomistyringsteorier på konkrete problemstillinger, enten fra et empirisk eller teoretisk udgangspunkt

-udvælge relevant teori, metode og redskaber og på et videnskabeligt grundlag opstille løsningsmodeller

-analysere problemstillinger for virksomhedens økonomistyring og ledelse

-formidle forskningsbaseret viden

-diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister

Kompetencer

-styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og for-udsætter nye løsningsmodeller

-planlægge og udvikle udviklingsprojekter inden for økonomistyring, foretage vurderinger og træffe valg i en kompleks sammenhæng

-selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar

-argumentere på et videnskabeligt grundlag

-selvstændigt tage ansvar for egen faglige udvikling og specialisering

Undervisningsform

Projektarbejdet, herunder problemformulering, metodevalg og litteratursøgning foretages selvstændigt af den studerende. Problemformulering godkendes af vejleder.

Omfang og forventet arbejdsindsats

20 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFagtilknyttet projekt
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS20
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProfessional projects
ModulkodeKAØKO201633
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS20
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerKandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc.
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet