Projekt med udgangspunkt i 2. semesters kerneområder

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Projektarbejdet skal beskæftige sig med en central problemstilling, som relaterer sig til det/de pågældende fag.

Læringsmål

Viden

-har viden om videnskabelige problemstillinger inden for feltet

-kan reflektere over økonomistyringsproblemstillinger på et videnskabeligt grundlag

Færdigheder

-kan applicere økonomistyringsteorier på konkrete problemstillinger, enten fra et empirisk eller teoretisk udgangspunkt

-kan udvælge relevant teori, metode og redskaber og på videnskabeligt grundlag opstille løsningsmodeller

-kan argumentere på et videnskabeligt grundlag

-kan analysere problemstillinger for virksomhedens økonomistyring og ledelse

-er i stand til at formidle forskningsbaseret viden

-kan diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister

Kompetencer

-kan styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller.

-kan planlægge og udvikle udviklingsprojekter inden for økonomistyring

-kan foretage vurderinger og træffe valg i en kompleks sammenhæng.

-er i stand til selvstændigt at igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar

-tager selvstændigt ansvar for egen faglige udvikling og specialisering.

Undervisningsform

Projektarbejdet, herunder problemformulering, metodevalg og litteratursøgning foretages selvstændigt af den studerende. Problemformulering godkendes af vejleder.

Omfang og forventet arbejdsindsats

10 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProjekt med udgangspunkt i 2. semesters kerneområder
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Mundtlig gruppeeksamen
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProject based on core areas of 2nd semester
ModulkodeKAØKO201630
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerKandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc.
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet