Capital budgeting

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Faget kommer rundt i de mest centrale dele af capital budgetingområdet herun-der: strategimodeller og strategiske analyser, nøgletalsberegninger og analyser, fastlæggelse af value drivers og udarbejdelse af budgetter, modeller for værdiansættelse, modeller for overdragelse af ejerskab shareholder value og værdiskabelse.

Læringsmål

Viden

-kan redegøre for de klassiske metoder til vurdering af investeringer

-kan estimere virksomhedens kapitalomkostninger

-kan diskutere virksomhedens optimale kapitalstruktur

-kan diskutere virksomhedens dividendepolitik

-forstår konceptet shareholder value

Færdigheder

-kan redegøre for forløbet i forbindelse med en virksomhedshandel

-kan værdiansætte virksomheder på basis af betalingsstrømme, samt beregne kapitalomkostninger ud fra givne markedsværdier

-kan redegøre for kapitalstrukturens betydning for en virksomheds værdi samt nyberegne en virksomheds værdi efter ændringer i kapitalstrukturen

-forstår de faglige problemstillinger tilhørende capital budgeting

er i stand til i de rigtige situationer at anvende finansieringsteoriens centrale mo-deller

-kan beskrive, analysere og løse problemer inden for investering og finansiering

-forstår finansieringsmodellernes betydning for selskabsledelse.

-kan belyse capital budgeting problemer i et teoretisk perspektiv

Kompetencer

- kan gennemføre en værdiansættelse af et selskab fra start til slut, herunder:

 Strategisk gennemgang af virksomheden og dens ledelsesstruktur

 Vurdering af markedspotentiale, konkurrencevilkår og fremtidsud-sigter

 Analyse af regnskabet og estimering af cash flows.

 Gennemføre DCF og nøgletalsbaseret vurdering af selskabets værdi

- Udvikle en salgs/købs case til investeringsøjemed

Undervisningsform

Undervisningen gennemføres som en kombination af overbliksskabende forelæs-ninger og opgaveløsning med tilhørende fremlæggelse af de studerendes løsninger. Løsningerne udarbejdes i studiegrupper i undervisningsforløbet. Det er en forudsætning, at de studerende har gjort sig bekendt med pensum og de stillede opgaver inden undervisningsdagen. Mellem undervisningsgangene vil den studerende skulle løse øvelsesopgaver som en del af et læringsforløb.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnCapital budgeting
Prøveform
Skriftlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCapital budgeting
ModulkodeKAØKO201627
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerKandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc.
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet