Regnskabsanalyse for beslutningstagere

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Faget beskæftiger sig med følgende 3 problemkredse:

1. Eksternt regnskab som samfundsaktivitet, videnskabelig disciplin og samfun-dets regulering af regnskabspraksis via lovgivning, privatsektorregulering og mar-kedsløsning i modificeret form.

2. De fundamentale regnskabsteorier (paradigmer), præstationsorienteret regn-skabsteori og formueorienteret regnskabsteori. Sidstnævnte uddybes med for-skellige regnskabsmodeller og den begrebsramme, som dansk og international regnskabslovgivning bygger på.

3. En analytisk gennemgang af det tekniske regelsæt, som gælder for aktiver,

Læringsmål

Viden

-kan fremvise viden om det eksterne regnskab, samt hvorledes man analyserer dette med henblik på beslutningsformål

Færdigheder

-har centrale færdigheder inden for eksternt regnskab omkring de 3 følgende problemkredse:

1. Eksternt regnskab som samfundsaktivitet, videnskabelig disciplin og samfundets regulering af regnskabspraksis via lovgivning, privatsektorregulering og markedsløsning i modificeret form.

2. De fundamentale regnskabsteorier (paradigmer), præstationsorienteret regnskabsteori og formueorienteret regnskabsteori. Sidstnævnte uddy-bes med forskellige regnskabsmodeller og den begrebsramme, som dansk og international regnskabslovgivning bygger på.

3. En analytisk gennemgang af det tekniske regelsæt, som gælder for ak-tiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger.

-er i stand til at foretage vurderinger på baggrund af det eksterne regnskab

-kan argumentere for og imod anvendelsen af forskellige regnskabsmodeller på et videnskabeligt grundlag

Kompetencer

-selvstændigt kan igangsætte og gennemføre analyser

-har et frugtbart samarbejde med den eksterne regnskabsstab idet man forstår de vigtigste forskelle og sammenhænge mellem det interne og det eksterne regn-skabsvæsen

Undervisningsform

Modulet er baseret på forelæsninger, og der anvendes summemøder, gruppediskussioner og plenumdiskussioner i undervisningen. Der må også påregnes oplæg i plenum.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnRegnskabsanalyse for beslutningstagere
Prøveform
Mundtlig
Individuel mundtlig eksamen
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelFinancial accounting for decision-makers
ModulkodeKAØKO201626
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerKandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc.
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet