Effektbaseret økonomistyring i kommuner og regioner

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Det er anbefalet at studerende, der påbegynder modulet, har grundlæggende viden om samfundsforhold, økonomistyring og økonomiske ræsonnementer erhvervet f.eks. ved en samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med modulet er, at give deltagerne nye kompetencer til at forstå og udvikle styringsmodeller, så økonomistyring kan anvendes som ledelsesform på kommunale velfærdsområder samt i relation sundhedsvæsenet. Deltagernes viden om anvendelse af ledelses- og styringsmodeller fra tidligere fag vil løbende blive inddraget. I undervisningen præsenteres praktiske erfaringer med økonomistyring i en række offentlige virksomheder som grundlag for diskussion af metoder, teknikker og teorier.

Det er formålet, at undervisningen skal give inspiration og viden til at kunne deltage i udviklingen og indførelsen af nye økonomistyrings-, ledelses- og rapporteringsmetoder i kommuner og regioner. Der opnås indsigt i de nyeste metoder og teknikker vedrørende arbejdsmetoder og modeller. Endelig opnås et grundlag for at kunne vurdere, hvad der kan forventes af økonomistyringsmodeller og -tekniker i en moderne offentlig virksomhed.

Formålet er desuden at give deltagerne forståelsesrammer, der muliggør kritisk refleksion over styringsprincipper og styringsformer, som man møder dem i den offentlige sektor. Deltagerne får indsigt i de styringsmæssige rammer og vilkår i forskellige typer offentlige virksomheder, således at evnen til konstruktivt at oversætte og tilpasse nye modeller og teknikker udvikles, så de giver mening i den enkelte organisation.

Modulet vil fokusere på, hvordan den økonomisk styring, primært med udgangspunkt i forskellige former for budgetmodeller, kan tilrettelæges i de enkelte kommuner og regioner for skabe en god styring i forhold til de decentrale enheder på de store velfærdsområder. Som det samlende begreb for økonomistyringens transformation er der i faget særligt fokus på effektbase-ret økonomistyring i kommuner og Value Based Health Care i sundhedsvæsenet, hvor styringsmodeller med omkostningseffektivitet og værdiskabelse som omdrejningspunkt udvikles med henblik på at øge det decentrale ledelsesrum.

Undervejs i kurset relateres litteraturen i et vist omfang til litteratur, som de studerende har stiftet bekendtskab med i deres uddannelse, fx omkring budgettering, omkostningsteori, incitamenter og motivation mv.

Modulet er især relateret til ”Budgetlægningsdesign og Incitamentsbaseret Styring”.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har viden om:

- og overblik over design og udvikling af økonomistyringsmodeller i den offentlige sektor.

- budget- og tildelingsmodeller, effektbaseret styring samt incitamenter i den regioner og kommuner.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet kan:

- analysere fordele og ulemper ved konkrete udformninger af økonomi-styringsprincipper og økonomistyringsmodeller i regioner og kommuner.

- identificere, hvorledes økonomistyringsmodeller kan ændres, samt hvilke konsekvenser dette vil have for incitamenter og adfærd.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet kan:

- deltage i udvikling af koncepter for nye budget- og tildelingsmodeller i kommuner samt til at udarbejde nye koncepter for økonomistyring, så der tages hensyn til konkrete strukturer og politikker.

- analysere konsekvenserne af forskellige former for økonomisk styring i udvikling i sundhedsvæsenet samt til at udvikle nye styringsformer baseret på værdibaseret styring.

Undervisningsform

Modulet er baseret på forelæsninger, og der anvendes bl.a. summemøder, gruppediskussioner og plenumdiskussioner i undervisningen.

Der forudsættes aktiv deltagelse i løsningen af semestrets undervisningscases.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEffektbaseret økonomistyring i kommuner og regioner
Prøveform
Mundtlig
Individuel mundtlig eksamen. Varighed: 20 min.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPerformance based budgeting in local government organizations
ModulkodeKAØKO201616
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerKandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc.
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet